Pesticidy ve vodě: Jedná se o nebezpečí?

Co způsobují pesticidy ve vodě? Jak je na tom kohoutková voda v České republice s obsahem pesticidů a jaký má dopad na naše zdraví?

Pesticidy a jejich metabolity 

Jako pesticidy se souhrnně označují přípravky určené k hubení škůdců, hub a plísní a k ochraně rostlin – do vody se dostávají především z hnojiv v zemědělských oblastech. Samotné pesticidy ve spodních vodách nevydrží dlouho, rozpadají se ale na metabolity, které jsou měřením zachytitelné dokonce desítky let. Některé z nich jsou přitom toxičtější než původní „mateřský“ pesticid. 

Pesticidy v českém prostředí 

Pesticidy jsou hojně používané v zemědělství, kde se na různé druhy plodin používají různé druhy pesticidů. V české legislativě je naštěstí poměrně dobře zakotveno, které druhy se smí a nesmí používat. Ty nejtoxičtější, jako například atrazin nebo alachlor, jsou navíc již zakázané. 

To ovšem neznamená, že by se jejich nálezy během kontrol neobjevily. Tyto pesticidy a jejich metabolity byly totiž hojně používány už od padesátých let minulého století a jejich stopy lze tedy ve spodních vodách detekovat doposud. Nyní už se ovšem používají především takové druhy pesticidů, které jsou pro životní prostředí co nejbezpečnější a které nemají dlouhou životnost. 

Z postřiku až do vodovodu 

Zemědělské postřiky se spolu se srážkami dostávají do povrchových vod. Z těch následně prosakují až do vod spodních, kde dokáží ještě dlouho přetrvávat. Nejčastěji se tedy pesticidy ve vodě nachází v blízkosti polí, kde je vysoká intenzita pěstění užitkových plodin. Kvůli tomu, že se pesticidy vyskytují ve všech úrovních podzemních vodnevyhnete se pesticidům ve vodě ani pomocí vlastní studny.  

Pesticidy ve vodě a jejich vliv na zdraví 

Účinky pesticidů ve vodě na lidské zdraví ještě nejsou dokonale zmapovány, přesto vyhláška č. 252/2004 Sb. limituje jejich množstvíProvozovatelům vodovodu ukládá povinnost kvalitu pitné vody pravidelně hlídat. 

Tip: Zajímá vás, jaké je běžné složení pitné vody? Podívejte se, které látky může voda obsahovat a co pro nás představují. 

V české krajině se pesticidy, podle zjištění ČHMÚ, vyskytují ve více než polovině sond, kterých je dohromady téměř sedm set. Ve čtyřech z deseti vrtů navíc bylo naměřeno víc pesticidů, než připouští uzákoněná norma. Pomyslný rekord v tomto ohledu drží vrt Skalička, ležící kousek od Hradce Králové, kde bylo nalezeno 29 pesticidů a jejich metabolitů. Koncentrace přitom byla 28,3 mikrogramů na litr, což je 57krát více, než norma povoluje. 

Otestujte si, jak je na tom s pesticidy vaše voda 

Díky rozmáhajícímu se pěstování některých plodin, jako je řepka nebo kukuřice, se míra znečištění podzemních vod zvyšuje. Zatímco některé toxické látky lze z vody rozpoznat pouhým okem, u pesticidů je potřeba vodu otestovat. Kromě hodnot pesticidů přitom můžete ve vodě objevit i další jedovaté látky, jako například dusitany. Sečteno, podtrženo: jediným způsobem, jak si být kvalitou vody jistí, je laboratorní rozborZdraví máme jen jedno. Byla by škoda zničit si ho pitím znečištěné vody, nemyslíte? 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám