Dusitany a dusičnany ve vodě: Co způsobují a jak se jim vyhnout

V dnešní době není vyšší množství dusičnanů a dusitanů ve vodě ničím neobvyklým. Věděli jste ale, že mohou být zdraví škodlivé? V článku se dozvíte více.

Dusičnany ve vodě

Co jsou dusičnany?

Dusičnany jsou soli kyseliny dusičné, které se do vody dostávají z půdy. Jejich nadměrné množství ve vodě může mít negativní vliv na zdraví. V těle se totiž mohou měnit na škodlivé dusitany. 

Vyšší výskyt dusičnanů ve vodě souvisí s rozmachem hnojiv používaných v zemědělství. Intenzivnější zemědělská produkce s sebou totiž přinesla pesticidy a dusíkatá hnojiva, jejichž vlivem se škodliviny nachází v půdě i v pitné vodě.

Představa, že voda, kterou berete ze studny na chatě na vesnici, je ta nejlepší, už v dnešní době vůbec nemusí být pravdivá. Zejména, pokud je zdroj vaší pitné vody v blízkosti polí, byste si měli udělat rozbor pitné vody, který odhalí obsah dusičnanů a dusitanů i dalších škodlivých látek. Navíc byste neměli zapomínat ani na pravidelné čištění studny.

Co dusičnany způsobují?

Pokud nepřekročíte přiměřenou dávku (uvádí se 3,5 mg na 1 kg hmotnosti na den), dusičnany jako takové pro vás nejsou rizikové. Tělo je vyloučí v moči. Problém spočívá v tom, že se dusičnany v našem těle přeměňují na nebezpečné dusitany.

Jaký je limit dusičnanů v pitné vodě?

Maximální výskyt dusičnanů v pitné vodě je 50 mg/l, pro kojence 10 mg/l. Jde o nejvyšší mezní hodnotu, což znamená, že pokud by toto číslo bylo vyšší, voda by se už nemohla považovat za pitnou. Tento limit vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a řídí se jím i další státy EU.

Jak je to s odstraněním dusičnanů z vody?

Nejprve je potřeba říci, že převařením dusičnany ve vodě neodstraníte. Nepomůže ani klasický uhlíkový filtr. Odstranění dusičnanů probíhá zpravidla prostřednictvím iontoměniče, který vymění dusičnany za chlorid.

Vyšší množství dusičnanů ve vaší vodě tak můžete řešit různými způsoby, například zakoupením speciální filtrační konvice, vodního filtru připojujícího se k vodovodnímu řádu nebo reverzní osmózy.

Dusitany ve vodě

Co jsou dusitany?

Dusitany jsou soli kyseliny dusité. Na rozdíl od dusičnanů mohou způsobovat vážně zdravotní problémy.

Co dusitany způsobují?

Nebezpečí dusitanů spočívá v jejich přeměně v těle na jiné látky, konkrétně nitrosaminy. Ty vznikají sloučením dusitanů s aminy, které se vyskytují například v alkoholu či některých lécích. Jsou karcinogenní a mohou vést ke vzniku nádorových onemocnění.

Pravděpodobnost vzniku nitrosaminů snížíte konzumací vlákniny a vitamínu C. Vláknina totiž urychluje průchod potravy ve střevech a vitamín C usnadňuje přeměnu dusitanů na oxid dusný.

Další možný problém představuje reakce dusitanů s krevním barvivem, především u kojenců. Reakcí vznikne methehemoglobin, který zabraňuje transportu kyslíku po těle. Vyšší dávka tak může vést k udušení. Proto je u kojenců a malých dětí velmi důležité dbát na kvalitu pitné vody.

Jaký je limit dusitanů v pitné vodě?

Limit pro maximální výskyt dusitanů v pitné vodě je stanoven na 0,50 mg/l. Stejně jako v případě dusičnanů se jedná o nejvyšší mezní hodnotu.

Jak zjistit obsah dusičnanů a dusitanů ve vodě? Udělejte si rozbor

Využijte služeb Laboratoře Monitoring a zjistěte, jestli vaše voda nemá víc dusičnanů a dusitanů, než by měla. Navíc rozborem odhalíte i další možné škodlivé látky, které jsou jinak okem neviditelné. 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám