Jak zvýšit pH pitné vody

Mezi důležité parametry, které posuzují kvalitu pitné vody, patří pH. Jaké je ideální pH pitné vody, jaký má vliv na zdraví a jak ho můžete zvýšit?

Co je to pH pitné vody?

pH je jedním z ukazatelů kvality pitné vody. Prozrazuje, jestli je voda kyselá, nebo naopak zásaditá. Obecně platí, že hodnoty pH nižší než 7 značí vodu kyselou, a sice čím nižší hodnota, tím kyselejší voda. Naopak pH vyšší než 7 představuje vodu zásaditou. Hodnota pH 7 se považuje za neutrální.

Hodnotu pH ovlivňuje množství rozpuštěného oxidu uhličitého a minerálů ve vodě:

  • Vysoký obsah oxid uhličitého způsobuje překyselení.
     
  • Rozpuštěné minerály způsobují zásaditost. 

Ideální pH pitné vody se pohybuje v rozmezí 6,5 – 9,5. Pokud je jeho hodnota odlišná, znamená to, že voda nesplňuje hygienické požadavky vyhlášky 252/2004 Sb. a není pitná.

Co se děje, když je pH vody příliš nízké?

I když pH pitné vody s výjimkou extrémních hodnot nemá přímý vliv na zdraví, někteří lékaři doporučují pít spíše zásaditou vodu. Důvodem je údajné prodloužení života, zlepšení metabolismu a ničení volných radikálů v těle.

Kyselá voda je také agresivnější a způsobuje korozi kovů, které jsou s ní v kontaktu. Urychluje blednutí plastů a fólií. Také se v ní snáze rozpouštějí toxické těžké kovy. I z tohoto důvodu byste neměli podceňovat pravidelnou kontrolu svého vodního zdroje a ujistit se, že ve vaší vodě nejsou žádné škodliviny.

Jak zvýšit pH vody?

Co tedy dělat, když je vaše voda příliš kyselá a nesplňuje hygienické požadavky? Ke zvýšení pH pitné vody vodárenské společnosti používají různé odkyselovací látky, mezi které patří například vápenný hydrát, vápenec, dolomit, mramor, hydroxid vápenatý, hydroxid sodný či soda.

Tyto látky bývají obsaženy ve filtrech, které jsou tradičním řešením, jak zvýšit pH vody. Obecně platí, že u chemických a fyzikálních parametrů, ke kterým se řadí i pH, je třeba oslovit speciální firmu, která vám s tím pravým řešením poradí.

Zjistěte, jaké je pH vaší vody 

Předtím, než pokročíte k výběru vhodného filtru nebo jakýmkoli dalším krokům, je potřeba dobře znát hodnoty rozboru vody. Rozbor vody, který například při kolaudaci nového vodního zdroje stejně budete potřebovat, vám prozradí, jak na tom jste nejen s pH, ale i s dalšími ukazateli, jako jsou například sírany, dusičnany, vápník nebo hořčík. Obraťte se proto na Laboratoř Monitoring a nechte si udělat rozbor pitné vody.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám