Rozbor vody pro kolaudaci: Co vše potřebujete vědět a jak ho doložíte na úřadech?

Čeká vás kolaudace stavby nebo nového vodního zdroje? Pak se nevyhnete rozboru vody, je totiž nařízený ze zákona.

Proč je potřeba udělat kolaudační rozbor

Pitná a teplá voda nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví.Vyhláška 252/2004 přesně takto stanovuje požadavky na pitnou vodu prostřednictvím limitních koncentrací těchto mikroorganismů a látek. Zda jsou limitní hodnoty dodrženy v případě vaší pitné vody, zjistíte právě rozborem vody po kolaudaci.

Možná se vám zdá vaše voda na první pohled v pořádku, ve skutečnosti ale může obsahovat mnoho škodlivin, které pouhým okem nepostřehnete a které objeví jedině rozbor vody.

Krácený vs. Úplný rozbor vody ke kolaudaci

Rozbor vody po kolaudaci lze provést buďto kráceným, nebo úplným rozsahem. Jak název napovídá, tyto dva rozbory vody se liší svým rozsahem, tedy počtem testovaných ukazatelů.

Krácený rozbor je vhodný ke kolaudačnímu řízení, ve kterém se testuje pitná voda z vodovodního řadu. Lze ho tedy využít jak pro soukromé, obytné prostory, tak pro prostory podnikatelské a testovat pomocí něj jak upravenou podzemní, tak upravenou povrchovou vodu. 

Úplný rozbor se využívá při kolaudaci nového vlastního zdroje pitné vody pro podnikatelské účely. Pokud jste tedy provozovatelem restaurace, hotelu, kavárny nebo jiného podniku, kde je zdroj vaší pitné vody používán pro zákazníky nebo zaměstnance, úplný rozbor vody ke kolaudaci vás nemine.

Tip: Přečtěte si náš článek o tom, jak poznáte, že je vaše pitná voda skutečně pitná.

První rozbor pitné vody ke kolaudaci

Při kolaudaci rodinných domů a chalup doporučujeme být obezřetnější, než zákon vyžaduje, a sáhnout po rozsáhlejším rozboru, než je oficiálně potřeba. Pokud jste totiž u daného zdroje rozbor vody ještě neprováděli, je dobré si ověřit, že je voda nejen zdravotně nezávadná, ale také vhodná ke všem účelům a že vám nebude hrozit třeba zničení domácích spotřebičů vodním kamenem. A právě k tomu potřebujete znát i další ukazatele (jako třeba tvrdost vody), které krácený rozbor zpravidla neobsahuje.

Co všechno bude rozbor pitné vody ke kolaudaci o vaší vodě testovat? Barvu, pH, zákal, pach, rozpuštěné látky, vodivost, KNK, CO2 volný, vápník, hořčík, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, sírany, hydrogenuhličitany, chloridy, dusičnany, dusitany, fluoridy, CHSKMn, Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22° a 36°C.

Rozbor vody po kolaudaci: Co všechno se zkoumá

Ukazatele, které rozbor vody po kolaudaci zkoumá, jsou jasně stanovené v příloze vyhlášky 252/2004. V případě kráceného rozboru je to celkem 22 ukazatelů, mezi které patří: Escherichia Coli, počty kolonií při 22 a 36 °C, amonné ionty, barva, dusičnany, CHSKMn, chuť, vodivost, pach, pH, zákal, železo. Úplný rozbor vody musí stanovit hodnoty celkem 65 ukazatelů, mezi nimi ukazatele chemické a bakteriologické, nebo také těžké kovy.

Jak odebrat vzorky vody k rozboru: Akreditovaný odběr

V případě kráceného i úplného rozboru vody ke kolaudaci je nutný akreditovaný odběr našimi profesionálními pracovníky, a to v souladu s platnými vyhláškami.

Pro kolaudaci rodinných domů můžete vzorek odebrat sami.

Pro vzorky v Praze a Českých Budějovicích nebo do 25 km od těchto měst dojedeme zcela zdarma.

Výsledky rozboru vody ke kolaudaci jsou hotové do čtrnácti dnů a dostanete je v podobě výsledkového protokolu ve standardizovaném formátu. Laboratoř Monitoring za vás navíc zdarma zadá výsledky do registru PIVO (pitné vody) provozovaného hygienickou službou.

Čeká vás kolaudace domu, podnikatelských prostor nebo nového vodního zdroje? Nechte rozbor pitné vody ke kolaudaci na profesionální laboratoři Monitoring.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám