Chloridy ve vodě: Kdy může dojít ke korozním účinkům?

Chloridy ve vodě se vyskytují běžně. Jak se do vody dostanou a co způsobují? Dozvíte se v článku.

Jak se chloridy ve vodě objeví? 

Chloridy se do vody dostanou buď z přírodního prostředí, a to z horninového podloží, nebo z odpadních vod, posolených cest ze zimního období, hnojiv v zemědělství, koření a soli používaných v potravinářství nebo z ionexů, které z vody odstradusičnany a uvolní chloridy. Nejčastěji se setkáte s chloridem sodným NaCl a chloridem draselným KCl. 

Tip: Přečtěte si, jaké další zdroje znečištění vody existují. 

V podzemních vodách se chloridy příliš nevyskytují, ale nejčastěji na ně narazíte v mořské vodě. To je důvod, proč se obsah chloridů koncentruje v ústích řek, které vedou do moře. V ústích řek může koncentrace chloridů přesáhnout hodnoty solí, které jsou ve sladkých řekách. Zároveň ale tyto hodnoty budou nižší než v mořských vodách. Takové typy vod se označují jako brakické. Příkladem je Temže, která ústí do Severního moře. 

Jaký je limit chloridů v pitné vodě

Pro pitnou vodu se mezní hladina chloridů pohybuje na 100 mg/l, u povrchové vody až 250 mg/l. Ale ani překročení horní hranice by nemělo představovat závažné riziko pro zdraví lidí. Že voda obsahuje více chloridů, než by měla, poznáte podle chuti.  

Nadbytek chloridů představuje riziko 

Nadbytek chloridů se projevuje korozí kovových materiálů, například na potrubí. A přesně to může být problémem. Koroze materiálů může totiž způsobit uvolnění toxických látek do vody.  

Odstranění chloridů z vody 

Pro snížení obsahu chloridů ve vodě můžete použít reverzní osmózu. Lze s ní upravit vodu v domácnostech, v akvaristice nebo v průmyslu. Vodu zbaví mechanických nečistot, antibiotik a různých rozpuštěných látek včetně chloridů.  

Jak zjistit obsah chloridů ve vodě? Udělejte si rozbor 

Pokud máte podezření, že by vaši vodu mohl ohrožovat vysoký obsah chloridů, investujte do rozboru pitné vody. Laboratoř Monitoring kromě obsahu chloridů zjistí, jestli vaše voda neobsahuje jiné škodlivé látky.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám