Jaké jsou hlavní zdroje znečištění vody v ČR?

Ropné látky, pesticidy, chlorované uhlovodíky nebo těžké kovy? Přečtěte si, jak jsme na tom se znečištěním vody v ČR a jaké jsou jeho nejčastější příčiny.

Kontaminace vody je vážný celospolečenský problém 

Bez vody se nadá žít. To není jen otřepaná fráze, ale čirá pravda. A protože doby, kdy voda byla tak čistá, že se každý pocestný mohl bez obavy napít z potůčku, jsou už minulostí, musíme si dávat pozor, co pijeme. Znečištění vody trápí nejen mnoho ekologů a enviromentálních nadšenců, ale i každého z nás. 

Ministerstva životního prostředí a zemědělství ČR proto pečlivě monitorují stav a příčiny znečištění vody přímo u nás v Česku. Jaké jsou jejich závěry a jaké jsou u nás hlavní zdroje znečištění vody?  

Znečištěná voda podle statistik

Úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produkovaného a vypouštěného znečištění. Podle MŽP v období 1990–2017 došlo k poklesu vypouštěného znečištění v ukazatelích BSK5 o 95,6 %, CHSKCr o 90 % a NL o 94,9 %. 

To je dobrá zpráva, plná cizích zkratek. Co si pod nimi tedy představit? Popisují, jakou metodou se konkrétní znečištění vody zkoumá. Například BSK5 neboli biochemická spotřeba kyslíku je ukazatel sloužící k nepřímému stanovení toho, kolik kyslíku spotřebují organické látky jako dezinfekční prostředky, zbytky potravin, paliva, průmyslová rozpouštědla atd., při svém rozkladu za 5 dní. 

Důležité je, že pokud v těchto ukazatelích došlo k poklesu znečištění o tak výrazné procento, jsme na dobré cestě a voda je znečištěná méně, než bývala. Především se podařilo snížit vypouštěné množství nebezpečných a závadných látek z průmyslu. 

Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete se podívat na oficiální zprávu MŽP. 

3 hlavní typy znečistění vody 

Co tedy znečišťuje vodu? V zásadě dělíme 3 hlavní typy znečištění: 

1. Bodové zdroje znečištění vody 

Zdrojem jsou města a obce, průmyslové závody, objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby… Nejčastější zdroje tohoto znečištění jsou především čistírny odpadních vod. Jedná se ale i odpad z domácností a továren. V případě tohoto typu došlo k výše zmiňovanému poklesu. 

2. Plošné znečištění vody 

To je zejména znečištění, které pochází ze zemědělského hospodaření, z atmosférických látek a z erozních splachů z povrchu. Podíl tohoto znečištění bohužel spíše roste.  

Výrazným zdrojem kontaminace vody u plošného znečištění jsou látky obsazené v hnojivech, které se běžně používají při zemědělství. Obecně se jedná hlavně o dusičnany, pesticidy a acidifikace. 

Tip: Přečtěte si, co je zdrojem pesticidů a jaký mají vliv na vaše zdraví. 

3. Havarijní znečištění vody 

Havarijní znečištění je zkrátka únik závadných látek do vody při nějaké havárii (jako například tanker, ze kterého unikne ropa do moře). Například v roce 2017 u nás bylo zaznamenáno 134 případů úniků závadných látek do povrchových vod a 5 případů úniků do podzemních vod.  

Havárie jsou nejvíce způsobené dopravou. Nejčastěji unikají ropné látky, odpadní vody, a chemické látky. Obecně jsou největší hrozbou ropné látky, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké kovy a radionuklidy, které způsobují nejzávažnější znečištění. 

Co s kontaminací vody dělat? 

Doba se stále mění. A ačkoliv průmyslu stále přibývá, přibývá i regulací a opatření, které dbají na životní prostředí a zdraví obyvatel. Někdy úspěšněji a někdy méně. Voda v ČR na tom byla nejhůře v 70. letech, kdy socialistický průmysl hojně vypouštěl odpady do řek, aniž by to někdo kontroloval.

Dnes jsme na tom s kvalitou vody podstatně lépe. European Enviroment Agenci píše, že 75 % pozemní vody v Evropě je „v dobrém chemickém stavu“. Nesmíme však usnout na vavřínech. Protože znečištěná voda, zvláště pokud se konzumuje pravidelně, může mít velmi vážné důsledky pro naše zdraví. Je proto dobře, že téma rezonuje společností i tuzemskou a zahraniční politikou. 

Pokud se i vy podílíte na snižování znečištění a provozujete domovní čistírnu odpadní vody, měli byste pravidelně dokládat její rozbor. S ním vám moc rádi pomůžeme. Napište nám nebo rovnou poptejte naše služby.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám