Rozbor odpadu dle Vyhlášky 294/05 Sb. – ceník

Stránka je určena zájemcům o bližší pochopení, jak se počítají ceny. Pokud se v nabídce neorientujete nebo se ani orientovat nechcete, kontaktujte nás pomocí formuláře vpravo a pomůžeme vám.

V zásadě platí, že odpad lze buď uložit na povrch terénu, pak je dražší analýza a levnější poplatek za samotné uložení, nebo odvézt na skládku, pak je levnější analýza, ale řádově dražší poplatek skládce za uložení.

Novým zákazníkům nabízíme zaváděcí ceny se slevou 10% oproti běžným cenám. Veškeré ceny jsou bez DPH.

Odpady využívané na povrch terénu (tabulka 10.1 a 10.2 Vyhlášky 294/05 Sb.)

V 99% případů je vyžadována tabulka 10.1 i 10.2., některé skládky navíc vyžadují akreditovaný odběr vzorku (vzorek pak musí odebrat pracovník laboratoře), ceny odběru viz níže.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

Vyhláška 294/2005 Sb.
Tab. 10.1

5350,-

4815,-

7-10 dní

Vyhláška 294/2005 Sb. Tab.
10.2

7500,-

6750,-

14-21 dní

Celková cena

12850,-

11565,-

14-21 dní

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Automaticky a bez příplatku poskytujeme porovnání výsledků vzorku s limity pro danou vyhlášku a slovní zhodnocení výsledků včetně doporučení jak s odpadem dále nakládat

Dále nabízíme

 • akreditovaný odběr vzorku našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (od 450 Kč)
 • dopravu vzorku do laboratoře (do 50 km od Prahy zdarma)

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

 • Tabulka 10.1 a 10.2: 2 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.
 • Výluhové zkoušky: 0,5 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.

Odpady ukládané na skládku inertního odpadu

Většina skládek inertního odpadu vyžaduje Tabulku 4.1 i Výluh I, nicméně najdou se výjimky, které vyžadují jen Výluh I.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

Vyhláška 294/2005 Sb.
Tab. 4.1

4270,-

3843,-

7-10 dní

Vyhláška 294/2005 Sb.
Tab. 2.1 výluh. třída I

2230,-

2007,-

7-10 dní

Celková cena

6500,-

5850,-

7-10 dní

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Automaticky a bez příplatku poskytujeme porovnání výsledků vzorku s limity pro danou vyhlášku a slovní zhodnocení výsledků včetně doporučení jak s odpadem dále nakládat

Dále nabízíme

 • akreditovaný odběr vzorku našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (od 450 Kč)
 • dopravu vzorku do laboratoře (do 50 km od Prahy zdarma)

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

 • Tabulka 10.1 a 10.2: 2 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.
 • Výluhové zkoušky: 0,5 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.

Odpady ukládané na skládku ostatního odpadu

Většina skládek ostatního odpadu vyžaduje Výluh II i TOC, nicméně najdou se výjimky, které vyžadují jen Výluh II.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

TOC

1000,-

900,-

7-10 dní

Vyhláška 294/2005 Sb.
Tab. 2.1 výluh. třída II

1790,-

1611,-

7-10 dní

Celková cena

2790,-

2511,-

7-10 dní

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Automaticky a bez příplatku poskytujeme porovnání výsledků vzorku s limity pro danou vyhlášku a slovní zhodnocení výsledků včetně doporučení jak s odpadem dále nakládat

Dále nabízíme

 • akreditovaný odběr vzorku našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (od 450 Kč)
 • dopravu vzorku do laboratoře (do 50 km od Prahy zdarma)

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

 • Tabulka 10.1 a 10.2: 2 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.
 • Výluhové zkoušky: 0,5 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.

Odpady ukládané na skládku nebezpečného odpadu

Většina skládek ostatního odpadu vyžaduje Výluh III i TOC, nicméně najdou se výjimky, které vyžadují jen Výluh III.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

TOC

1000,-

900,-

7-10 dní

Vyhláška 294/2005 Sb.
Tab. 2.1 výluh. třída III

1770,-

1593,-

7-10 dní

Celková cena

2770,-

2493,-

7-10 dní

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Automaticky a bez příplatku poskytujeme porovnání výsledků vzorku s limity pro danou vyhlášku a slovní zhodnocení výsledků včetně doporučení jak s odpadem dále nakládat

Dále nabízíme

 • akreditovaný odběr vzorku našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (od 450 Kč)
 • dopravu vzorku do laboratoře (do 50 km od Prahy zdarma)

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

 • Tabulka 10.1 a 10.2: 2 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.
 • Výluhové zkoušky: 0,5 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.