Rozbor vody ve whirlpoolu

Povinnosti spojené s pravidelnými rozbory vody ve vířivce přístupné pro veřejnost nechte na nás. Provedeme odběry a spolehlivě zpracujeme veškeré rozbory.

Popis rozboru

Provozujete whirlpool (vířivku) přístupný veřejnosti? Víte, že máte povinnost zajistit pravidelný rozbor vody ve whirlpoolu? Tuto povinnost ukládá Vyhláška č. 238/2011 Sb. Ministerstva zdravotnictví. Odběry i rozbory těchto vod musí provádět akreditovaná laboratoř.

whirpool

Legislativa

Veřejně přístupné whirlpooly jsou kontrolovány v souladu s Vyhláškou 238/2011 Sb.

Co bude při péči o vířivku dělat naše laboratoř a jaké povinnosti při péči o vířivku připadají na Vás?

Naše laboratoř se postará o pravidelné měření bakterií včetně legionely a některých dalších chemických parametrů.

Vy či Váš pracovník se musí starat o to, aby bylo ve vířivce správné množství chloru, správná hodnota pH atp., podrobněji vizte Vyhlášku č. 238/2011 Sb. My Vám na základě rozborů sdělíme, že vířivka funguje správně, že voda neobsahuje žádné bakterie, že množství chloru je v pořádkupH je v normě atp. Při případném problému Vás ihned informujeme, počkáme na zjednání nápravy a poté provedeme opakovaný odběr.

Jaké parametry mají vliv na cenu rozboru?

 1. Velikost whirlpoolu. Do 2 m3 je třeba jednoho slévaného vzorku, nad 2 m3 je třeba zvlášť vzorek z přední a zvlášť ze zadní strany.
 2. Zdroj vody. Pokud je zdrojem vody vlastní studna, je třeba ještě podrobnější vzorek na bakterie z této studny.
 3. Úpravna vody. Pokud je možné vzít vzorek vody z úpravny, je třeba testovat bakterie i v úpravně (na přítoku).
 4. Dosažená četnost. Za určitých podmínek je možné snížit četnost odběrů na jednoměsíčně, poté se adekvátně změní i cena.

Podrobněji vysvětlujeme v dalších odstavcích

Četnost odběrů

Četnost rozborů je dána Vyhláškou č. 238/2011 Sb.:

 • 1x měsíčně je třeba provádět stanovení ve větším rozsahu
 • 1x za 14 dní v menším rozsahu.

V případě, že 5x po sobě nebude nalezeno žádné bakteriologické znečištění, snižuje se automaticky interval na 1x měsíčně ve větším rozsahu.

Odběrová místa

Odběrová místa jsou dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. následující:

 • vždy je třeba vzorkovat whirlpool
  • nad 2 m3 se vzorkuje zvlášť přední a zvlášť zadní strana
  • do 2 m3 se odebírá jen jeden směsný vzorek
 • přítok (úpravna), pokud je v ní vzorkovací ventil
 • plnící voda (voda, kterou se plní bazén, buď vodovod, nebo vlastní studna)

Komu se výsledky rozborů předkládají?

Výsledky rozborů se zadávají do databáze PIVO, kterou provozuje Hygienická služba (dále „HS“). Při případné kontrole od HS je nutné doložit, že voda ve vířivce je pravidelně kontrolována a je vždy vyhovující.

Objednat rozbor

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zvolte si rozbor:

Do 2m3

Nad 2 m3

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky


Vyjasnění si zadání

Domluvíme se, jaké jsou parametry vířivky - objem, zdroj vody.

Cenová nabídka

Sestavíme cenovou nabídku přesně na míru, po jejím odsouhlasení podepíšeme smlouvu.

Cenová nabídka

Pokud jste v časové tísni, lze udělat první odběr a poté teprve řešit smlouvu.

Zahájení pravidelných odběrů

Náš vzorkař přijede k Vám a provede první odběr, zároveň na místě vše vysvětlí.

Zahájení pravidelných odběrů

Po dokončení prvních analýz zadáme výsledky rozboru do registru Krajské hygienické stanice.