Rozbor asfaltu

Rozbor asfaltu

Provozujete obalovnu asfaltu, recyklaci asfaltu? Rekonstruujete silnice a frézujete asfalt?

S platností od 1.6.2019 vstoupila v platnosti Vyhláška č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Vyhláška podrobně popisuje, co je všechno třeba splnit, aby asfaltová směs resp. znovuzískaná asfaltová směs přestala být odpadem.

Směs je zatříděná do kvalitativních tříd ZAS-T1 až T4 na základě sumy polycyklických aromatický uhlovodíků. A právě toto je bod, kde vám můžeme pomoci.

Analýzy polycyklických aromatický uhlovodíků (PAU)

Cena za akreditované stanovení 16 kongenerů PAU je 1670 Kč bez DPH, v případě většího množství vzorků nabízíme slevu 5-20%

Standardní doba zpracování je týden, lze i do 48 hodin.

Vyhláška stanovuje následující minimální počty vzorků:

  • Pro diagnostiku průzkumem posuzované stavby má být min. jeden vzorek na 20 tisíc m2
  • Pro již vybouranou znovuzískanou směs má být min. jeden vzorek na 20 tisíc tun.

Vzorkování

Vyhláška dále stanoví, že vzorkování a analýza musí proběhnout před zahájením stavebních prací. Vzorkování má proběhnout formou zkušebních vrtů tak, aby bylo možné samostatně posoudit každou asfaltovou vrstvu.

Zkušební vrt naše laboratoř zatím provést neumí. Můžeme však zaškolit vaše pracovníky, aby odběr vzorků mohli provádět sami.

Naše laboratoř může odebrat vzorky asfaltové směsi, pokud ji máte uloženou na deponii. Cena za odběr je 550 Kč bez DPH.

Přechodná ustanovení

Vyhláška dále stanoví, že znovuzískaná asfaltová směs, která byla znovuzískaná před nabytím účinnosti vyhlášky a před účinností této vyhlášky přestala být odpadem nebo se stala vedlejším produktem, ale nesplní příslušná kritéria do 31. srpna 2019, je od 1. září 2019 odpadem.

Neboli, máte-li nyní znovuzískanou asfaltovou směs a nechcete, aby se stala odpadem, je třeba na ní do 1.9.2019 udělat rozbor PAU.