Rozbor asfaltu

Rozbor asfaltu

Provozujete obalovnu asfaltu, recyklaci asfaltu? Rekonstruujete silnice a frézujete asfalt?

S platností od 1.6.2019 vstoupila v platnosti Vyhláška č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Vyhláška podrobně popisuje, co je všechno třeba splnit, aby asfaltová směs resp. znovuzískaná asfaltová směs přestala být odpadem.

Směs je zatříděná do kvalitativních tříd ZAS-T1 až T4 na základě sumy polycyklických aromatický uhlovodíků. A právě toto je bod, kde vám můžeme pomoci.

Analýzy polycyklických aromatický uhlovodíků (PAU)

Cena za akreditované stanovení 16 kongenerů PAU je 1670 Kč bez DPH, v případě většího množství vzorků nabízíme slevu 5-20%

Standardní doba zpracování je týden, lze i do 48 hodin.

Vyhláška stanovuje následující minimální počty vzorků:

  • Pro diagnostiku průzkumem posuzované stavby má být min. jeden vzorek na 20 tisíc m2
  • Pro již vybouranou znovuzískanou směs má být min. jeden vzorek na 20 tisíc tun.

Vzorkování

Odběr je možné provést více způsoby: z již odfrézované hromady nebo přímo z vývrtu do silnice.

Vzorkování z odfrézované hromady

Pokud máte asfalt odfrézovaný na hromadě nebo deponii, situace je jednoduchá.

Vyhláška nespecifikuje, že by odběr musel být akreditovaný, takže stačí, když jej odeberete vy a vzorek doručíte do laboratoře. Pokud chcete ušetřit čas, vzorek můžeme odebrat my, cena je 500 Kč.

Vzorkování z vývrtu

Vyhláška 130/2019 stanoví, že vzorkování a analýza musí proběhnout před zahájením stavebních prací. Vzorkování má proběhnout formou zkušebních vrtů tak, aby bylo možné samostatně posoudit každou asfaltovou vrstvu.

Vrtací soupravu nemáme, umíme jí ale zprostředkovat. Cena jednoho vývrtu je 1600 Kč.

Vyhláška 130/2019 říká, se má dělat jeden dílčí vzorek na 5000 m2, a pak z něj vyrobit směsný vzorek ze 4 míst. Čili na 20 000m2 se budou dělat 4 sondy, a analýza z každé vrstvy, viz dále.

1 směsný vzorek se tedy skládá až ze 4 vrtání: 1600 * 4 = 6400 Kč.

Vývrt je dále třeba nařezat a rozdrtit, což stojí 1600 Kč.

Vývrtek se skládá z více vrstev, v každé z nich by měly být stanoveny PAU. Pokud budeme uvažovat 4 vrstvy, cena za analýzy bude 1500×4 = 6000 Kč.

Pro lepší přehlednost přikládáme tabulku, kde jsou uvedeny kalkulace po pro 5-20 tisíc m2.

Přechodná ustanovení

Vyhláška dále stanoví, že znovuzískaná asfaltová směs, která byla znovuzískaná před nabytím účinnosti vyhlášky a před účinností této vyhlášky přestala být odpadem nebo se stala vedlejším produktem, ale nesplní příslušná kritéria do 31. srpna 2019, je od 1. září 2019 odpadem.

Neboli, máte-li nyní znovuzískanou asfaltovou směs a nechcete, aby se stala odpadem, je třeba na ní do 1.9.2019 udělat rozbor PAU.