Z čeho je asfalt a jak se vyrábí?

Zajímá vás, z čeho se vyrábí asfalt? Přečtěte si článek a zjistěte, jaké je složení asfaltu a k čemu se asfalt používá. Má totiž mnohem širší využití.

Co je vlastně asfalt?

Asfalt jako takový je živičnatá látka, která se získává buď přírodní cestou, nebo jako vedlejší produkt při frakční destilaci ropy. Je to směs různých sloučenin uhlovodíků (parafinů, olefinů, kyslíku, dusíku a síry). To, co vídáme denně na silnicích, bychom však správně, technicky, neměli nazývat asfaltem, ale asfaltovou směsí. V mezinárodní terminologii se pak asfalty označují jako bitumeny.

Jaké je složení asfaltu?

Složení asfaltu se pro praktické účely rozděluje na asfalteny (nositele tvrdosti) a malteny (olejovité látky zodpovědné za plastické a lepivé vlastnosti asfaltu). Asfaltová směs, která se využívá jako stavební materiál při výstavbě pozemních komunikací, je vlastně směs kameniva a asfaltu. Podíl samotného asfaltu v asfaltových směsích je přitom jen kolem 5 % hmoty.

Dále se do asfaltové směsi přidávají podle potřeby další látky, které vylepšují vlastnosti výsledného materiálu nebo ho různě upravují. Podle plánovaného využití výsledné směsi můžeme rozlišovat spoustu druhů asfaltu s různým složením.

Tip: Tápete v tom, jak naložit se stavebním odpadem a zeminou? Rozbor zeminy to vyřeší za vás.

Jaké druhy asfaltu rozlišujeme?

Podle původu můžeme dělit asfalt na přírodní a umělý. Dále můžeme asfalt dělit podle typu užití na asfalt silniční a asfalt stavebně izolační. Pojďme se nyní podívat na jednotlivé druhy asfaltu více zblízka.

Oxidované asfalty (foukané asfalty)

Oxidované asfalty se uplatňují hlavně v izolačních výrobcích a v menší míře také v silničním stavitelství. Jedná se o proces profukování měkčích asfaltů a zbytků z destilace vzduchem při teplotách kolem 250 až 300 °C. Vzniklý výrobek je potom méně citlivý na teplotní změny, bod měknutí má při 80 až 100 °C.

Ředěné asfalty

Přidáním organických rozpouštědel vznikají ředěné asfalty. Výsledná látka má výrazně nižší viskozitu. Z důvodu vysokého množství rozpouštědel (40–50 % hmotnosti) se od používání těchto směsí upouští. Uvolňované páry z rozpouštědel totiž představují vyšší nebezpečí požáru. V současné době se ředěné asfalty užívají v podstatě pouze k přípravě studených směsí na opravu vozovek.

Modifikované asfalty

Přidáváním kaučuků a termoplastů vznikají nové druhy asfaltů s lepšími vlastnostmi. Výsledná látka má vyšší bod měknutí s naopak nižším bodem lámavosti. Přidáním zmíněných polymerů se navíc docílí nárůstu tažnosti a vratné deformace. V praxi to znamená, že jsou modifikované asfalty odolnější vůči tvorbě mrazových trhlin a vyježděných kolejí. Modifikované asfalty se využívají také v hydroizolační technice v podobě asfaltových zálivek, nátěrů a pásů.

Využití asfaltu

Využití asfaltu je v dnešní době velice široké a zdaleka se neomezuje jen na silniční výstavbu. Kromě elektroizolačního využití, o kterém jsme už psali výše, se asfalt využívá také jako tmel, k přípravě gumárenských směsí, jako mazadlo ve válcovnách nebo k přípravě slévárenských forem a lesklých černých laků. 

Asfalt je oblíbenou látkou hlavně díky jednoduchosti jeho zpracování a možnému využití ihned po vychladnutí. V porovnání například s betonovou vozovkou vyniká asfalt také snazší údržbou v případě poškození. Po vyfrézování a zahřátí je navíc snadné asfalt recyklovat.

Tip: Co s vyfrézovaným asfaltem? Přečtěte si, jak můžete odpadový asfalt znovu recyklovat jako vedlejší produkt.

Asfalt v České republice

V našem prostředí se asfalt zpracovává hlavně z ruské parafinické ropy v síti takzvaných obaloven. Těch se v České republice nachází více než stovka. Z jednotlivých obaloven jsou pak asfaltové směsi dopravovány přímo na místa staveb, aby bylo možné asfalt nanášet ještě teplý. Podle normy by se asfaltová směs měla položit do hodiny a půl od výroby.

Pokud rekonstruujete silnici, frézujete asfalt, provozujete obalovnu nebo podnikáte v recyklaci asfaltu, potřebujete podle vyhlášky č. 130/2019 rozbor asfaltu.Ten jsme vám schopni provést v naší laboratoři. Analýzu zpracujeme během jednoho týdne a pro vzorky můžeme přijet za vámi.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám