Asfalt: odpad, nebo vedlejší produkt?

Ať už frézujete asfalt, rekonstruujete silnici nebo provozujete obalovnu asfaltu, už nemusíte s asfaltem nakládat jen jako s odpadem.

Máme pro vás dobrou zprávu – ať už frézujete asfalt, rekonstruujete silnici nebo provozujete obalovnu asfaltu, už nemusíte s asfaltem nakládat jen jako s odpadem. Vyhláška č. 130/2019 totiž stanovuje kritéria, při jejichž splnění znovuzískaná asfaltová směs přestává být odpadem a stává se vedlejším produktem. Proč je to pro vás výhodné? Můžete materiál opětovně využít, díky čemuž ušetříte jak peníze, tak přírodu.
 
 
 
 

Frézování asfaltu: kdy se z odpadu stává vedlejší produkt?

 
Rekonstruujete silnici, frézujete asfalt, a místo abyste se mohli soustředit na samotnou práci, objevuje se problém – spousta odpadu v podobě asfaltové směsi, které se teď musíte nějak zbavit. Z podobného problému se ale může stát naopak řešení, jak ušetřit. Když směs splní kritéria stanovená vyhláškou, můžete s ní nakládat jako s vedlejším produktem. Ale abyste se dozvěděli, jak přesně směs můžete využít, musíte nejdříve zjistit, do které kategorie spadá – vyhláška asfaltovou směs dělí do čtyř různých kategorií (tříd), a to podle obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Limity pro zařazení do konkrétní třídy uvádí následující tabulka:
 
 
Vyhláška č. 130/2019, příloha 1
 

Jak využít asfalt třídy 1 a 2: rekonstrukce silnice a další příležitosti

Máte k dispozici množství znovuzískané asfaltové směsi a rozbor asfaltu ukázal, že spadá do třídy 1 nebo 2. Co teď? Vyhláška stanovuje přesně šest způsobů, jak směs můžete využít:
 
  1. Můžete z ní vyrobit novou asfaltovou směs, a to za horka, za tepla i za studena.
  2. Můžete ji využít jako nestmelenou podkladní vrstvu dopravních ploch, ať už se jedná o letiště, nebo obyčejnou silnici.
  3. Také ji můžete použít jako ochrannou vrstvu dopravních ploch.
  4. Můžete z ní postavit zemní těleso – pod silnicí nebo pod vlakovými kolejemi.
  5. Můžete ji použít při stavbě polních a lesních cest, a to jako nestmelenou konstrukční vrstvu.
  6. A nakonec, můžete z ní vytvořit hydraulicky stmelenou podkladní vrstvu dopravní plochy – opět se může jednat o silnici, železniční trať nebo třeba plochu na letišti.
 
Třída 1 je jediná, kterou smíte použít v ochranném pásmu vodního zdroje.
Další variantou je odvézt vyfrézovanou směs do obalovny, kde z ní vyrobí asfaltový recyklát. V obalovnách přijímají jen materiál třídy 1 a 2.
 

Co s asfaltem 3. nebo 4. třídy

Znovuzískanou asfaltovou směs třídy 3 a 4 můžete použít v technologii recyklace za studena na místě. Podmínkou ale je, že se musí použít asfaltové pojivo v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu – buď samostatně, nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým pojivem.
 

Jak provést odběr a rozbor asfaltu

Aby bylo možné asfalt zařadit do příslušné třídy a rozhodnout tak, co s ním, je potřeba provést vzorkování. Rozbor asfaltu musí provést akreditovaná laboratoř nebo akreditované odborné pracoviště a počet vzorků, které je potřeba odebrat, se odvíjí od velikosti stavby. U diagnostickým průzkumem posuzované, opravované či obnovované stavby, která bude vybourávána, musíte analyzovat alespoň jeden vzorek na 20 000 m2 s dílčím vzorkem na každých 5000 m2. Informací, která by vám neměla uniknout, je i to, že podle vyhlášky musíte vzorky odebrat dřív, než s opravami nebo rekonstrukcí začnete. 
Z už vybourané znovuzískané asfaltové směsi – například v obalovnách – si vyhláška žádá jeden vzorek za každých 20 000 tun. Vzorek navíc musí odebrat proškolená osoba. Ale nebojte, nemusíte si při každé příležitosti volat na plac zaměstnance laboratoře. Bude úplně stačit, když proškolíme vašeho pracovníka – vzorky pak může odebírat on.
Další věcí, kterou si musíte pohlídat, je to, kterou část vozovky budete frézovat. Pokud chcete frézovat jen svrchní vrstvu, stačí provést odběr a analýzu pouze z této vrstvy. Jestli má ale dojít ke kompletní rekonstrukci, je vhodné zanalyzovat jednotlivé vrstvy vozovky – obsah PAU se v nich totiž může významně lišit.
 

Co když asfalt kritéria nesplní: recyklace asfaltu

Pokud rozbor odhalí, že asfalt kritéria nesplňuje, nezoufejte. Pořád ještě není prohráno – zkuste zanalyzovat jednotlivé vrstvy silnice. Ve většině případů je znečištěná jen jedna z vrstev, nebo dokonce jen její část. Když se vám podaří odhalit, že kritériím neodpovídá jen část vozovky, můžete minimalizovat množství odpadu, který se musí skládkovat nebo upravit na místě za studena. A pokud ne, pořád ještě můžete asfalt smysluplně využít (v souladu s požadavky vyhlášky pro třídu 3 a 4). Sice se stal odpadem, ale místo abyste ho odvezli na nejbližší skládku, zkuste se postarat, aby prošel recyklací. 
Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám