Jaká je tvrdost vody v Praze?

Tvrdost vody nás ovlivňuje v mnoha směrech. Pokud je příliš měkká, hrozí nedostatek minerálů, nesprávný vývoj kostí a vysoký krevní tlak. Pokud je naopak až moc tvrdá, ničí spotřebiče a snižuje rozpustnost pracích prostředků. Jaká je tvrdost vody v Praze?

Co vyjadřuje tvrdost vody

Tvrdost vody popisuje obsah vícemocných kationtů kovů alkalických zemin ve vodě. Jednoduše řečeno, jde především o obsah vápníku a hořčíku dohromady. Čím větší množství těchto dvou prvků je ve vodě obsaženo, tím tvrdší voda je.

Kdy je voda tvrdá

Tvrdost vody stanovujeme jako součet obsaženého vápníku a hořčíku a vyjadřujeme ji v jednotce mmol/l, tj. milimol na litr. Zkoumanou vodu můžeme diagnostikovat na škále od velmi měkké až po velmi tvrdou. Uznávané meze tvrdosti vody ukazuje následující tabulka:

Pitná voda

mmol/l

velmi tvrdá

> 3,76

tvrdá

2,51–3,75

středně tvrdá

1,26–2,5

měkká

0,7–1,25

velmi měkká

< 0,7

Tvrdost vody se v jednotlivých geografických oblastech liší. Měkkou vodu najdeme obecně tam, kde se pitná voda získává z povrchových vod řek a nádrží. Oproti tomu pitná voda získaná úpravou podzemních vod bude vykazovat mnohem větší tvrdost. Svou roli hrají také podzemní horniny; například voda z křídovité oblasti bude tvrdší než voda z oblasti žulové. Více se dozvíte v článku, který popisuje rozdíly mezi měkkou a tvrdou vodou.

Jaká tvrdost vody je vlastně tak akorát? Ideální tvrdost vody je stanovena v rozmezí 2,0–3,5 mmol/l. Taková voda má při konzumaci optimální vliv na lidské zdraví.

Tvrdost vody v Praze

Praha svou pitnou vodu získává ze dvou hlavních zdrojů: úpravna vody Želivka a Káraný. Zatímco Želivka zpracovává povrchovou, měkčí vodu z vodní nádrže Švihov, vodárna Káraný zpracovává vodu podzemní, tedy tvrdší.

Želivka zásobuje především domácnosti v jižních částech Prahy; tam se dá tedy očekávat nižší tvrdost vody. Naopak severní části odebírají vodu tvrdší, čistě káranskou. Velká část Prahy pak odebírá směs vody z obou úpraven.

Nejnižší tvrdost vody: Praha 4

Obecně tedy můžeme říci, že tvrdost vody v Praze roste od jihu k severu. Uvnitř jednotlivých městských částí mohou být ale rozdíly. Nejměkčí vodu bychom našli v městské části Praha 4, kde se její hodnoty pohybují okolo 1,08. Poměrně nízkou tvrdost vody hlásí také Praha 6. Naopak jedna z nejvyšších tvrdostí vody v Praze (hodnoty okolo 2,2) se vyskytuje ve Vršovicích, Strašnicích, na Žižkově a Vinohradech.

Jak zjistit tvrdost vody v Praze

Pro základní orientaci můžete využít mapu Pražských vodovodů a kanalizací. Stoprocentní jistotu vám ale poskytne jedině laboratorní rozbor vody. Ten vás kromě tvrdosti vody upozorní také na přítomnost bakterií a dalších škodlivin, které možná denně nevědomky konzumujete.
 
Tip: Přečtěte si, jaká zdravotní rizika se pojí s neotestovanou vodou.

Tvrdá voda poškodí spotřebiče, měkká zase zdraví

Co může způsobit tvrdá voda? Mezi negativní účinky velmi tvrdé vody patří:

  • vodní kámen v domácích spotřebičích,
  • kotelní kámen na stěnách bojlerů,
  • nižší rozpustnost mýdla a pracích prostředků, a tedy jejich větší spotřeba,
  • nepříjemná chuť.

Ani velmi měkká voda ale není optimální. Přináší totiž mnohá zdravotní rizika spojená s nedostatečným obsahem minerálů. Nízká tvrdost vody tak může kvůli demineralizaci organismu způsobit například nesprávný vývoj zubů a kostí či vysoký krevní tlak. Pokud nejste z Prahy, podívejte se na článek, jak je to s kvalitou pitné vody v České republice.

Jak je vidět, s tvrdostí vody to není jen tak. Jak mít jistotu, že vám doma teče kvalitní voda? Objednejte si laboratorní rozbor vody od profesionálů.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám