Jaká je tvrdost vody v Praze?

Tvrdost vody nás ovlivňuje v mnoha směrech. Pokud je příliš měkká, hrozí nedostatek minerálů, nesprávný vývoj kostí a vysoký krevní tlak. Pokud je naopak až moc tvrdá, ničí spotřebiče a snižuje rozpustnost pracích prostředků. Jaká je tvrdost vody v Praze?

Co vyjadřuje tvrdost vody

Tvrdost vody popisuje obsah vícemocných kationtů kovů alkalických zemin ve vodě. Jednoduše řečeno, jde především o obsah vápníku a hořčíku dohromady. Čím větší množství těchto dvou prvků je ve vodě obsaženo, tím tvrdší voda je.

Kdy je voda tvrdá

Tvrdost vody stanovujeme jako součet obsaženého vápníku a hořčíku a vyjadřujeme ji v jednotce mmol/l, tj. milimol na litr. Zkoumanou vodu můžeme diagnostikovat na škále od velmi měkké až po velmi tvrdou. Uznávané meze tvrdosti vody ukazuje následující tabulka:

Pitná voda

mmol/l

velmi tvrdá

> 3,76

tvrdá

2,51–3,75

středně tvrdá

1,26–2,5

měkká

0,7–1,25

velmi měkká

< 0,7

Tvrdost vody se v jednotlivých geografických oblastech liší. Měkkou vodu najdeme obecně tam, kde se pitná voda získává z povrchových vod řek a nádrží. Oproti tomu pitná voda získaná úpravou podzemních vod bude vykazovat mnohem větší tvrdost. Svou roli hrají také podzemní horniny; například voda z křídovité oblasti bude tvrdší než voda z oblasti žulové. Více se dozvíte v článku, který popisuje rozdíly mezi měkkou a tvrdou vodou.

Jaká tvrdost vody je vlastně tak akorát? Ideální tvrdost vody je stanovena v rozmezí 2,0–3,5 mmol/l. Taková voda má při konzumaci optimální vliv na lidské zdraví.

Tvrdost vody v Praze

Praha svou pitnou vodu získává ze dvou hlavních zdrojů: úpravna vody Želivka a Káraný. Zatímco Želivka zpracovává povrchovou, měkčí vodu z vodní nádrže Švihov, vodárna Káraný zpracovává vodu podzemní, tedy tvrdší.

Želivka zásobuje především domácnosti v jižních částech Prahy; tam se dá tedy očekávat nižší tvrdost vody. Naopak severní části odebírají vodu tvrdší, čistě káranskou. Velká část Prahy pak odebírá směs vody z obou úpraven.

Nejnižší tvrdost vody: Praha 4

Obecně tedy můžeme říci, že tvrdost vody v Praze roste od jihu k severu. Uvnitř jednotlivých městských částí mohou být ale rozdíly. Nejměkčí vodu bychom našli v městské části Praha 4, kde se její hodnoty pohybují okolo 1,08. Poměrně nízkou tvrdost vody hlásí také Praha 6. Naopak jedna z nejvyšších tvrdostí vody v Praze (hodnoty okolo 2,2) se vyskytuje ve Vršovicích, Strašnicích, na Žižkově a Vinohradech.

Jak zjistit tvrdost vody v Praze

Pro základní orientaci můžete využít mapu Pražských vodovodů a kanalizací. Stoprocentní jistotu vám ale poskytne jedině laboratorní rozbor vody. Ten vás kromě tvrdosti vody upozorní také na přítomnost bakterií a dalších škodlivin, které možná denně nevědomky konzumujete.
 
Tip: Přečtěte si, jaká zdravotní rizika se pojí s neotestovanou vodou.

Tvrdá voda poškodí spotřebiče, měkká zase zdraví

Co může způsobit tvrdá voda? Mezi negativní účinky velmi tvrdé vody patří:

  • vodní kámen v domácích spotřebičích,
  • kotelní kámen na stěnách bojlerů,
  • nižší rozpustnost mýdla a pracích prostředků, a tedy jejich větší spotřeba,
  • nepříjemná chuť.

Ani velmi měkká voda ale není optimální. Přináší totiž mnohá zdravotní rizika spojená s nedostatečným obsahem minerálů. Nízká tvrdost vody tak může kvůli demineralizaci organismu způsobit například nesprávný vývoj zubů a kostí či vysoký krevní tlak. Pokud nejste z Prahy, podívejte se na článek, jak je to s kvalitou pitné vody v České republice.

Jak je vidět, s tvrdostí vody to není jen tak. Jak mít jistotu, že vám doma teče kvalitní voda? Objednejte si laboratorní rozbor vody od profesionálů.

Poptejte náš rozbor
Poptat rozbor
Není vám něco jasné?
Napište nám