Studna a souhlas sousedů: Co dalšího musíte mít schváleno?

Stavíte nebo prohlubujete studnu? Přečtěte si, jaká povolení si musíte zajistit, než začnete vodu ze studny čerpat.

Jaká povolení jsou ke studně potřeba? 

Nový zákon, nová pravidla. Od ledna 2019 potřebujete k hydrogeologickým vrtům souhlas vodoprávního úřadu. Pokud souhlas od vodoprávního úřadu nezískáte, s průzkumnými pracemi, jako je zkušební hydrogeologický vrt, byste neměli začínat. K čemu je takový zkušební vrt dobrý? Mimo jiné k posouzení: 

  • Jestli je vznik vrtané studny vůbec možný. 

  • Jestli okolním studnám neseberete vodu. 

  • Na kterém místě by ideálně mohla studna vzniknout. 

Souhlas vodoprávního úřadu  

Hydrogeolog zjistí, jestli je na místě, kde chcete studnu vybudovat, podzemní voda, jak silný je její pramen, možnou hloubku vrtu a také, jestli je vhodná vrtaná, nebo kopaná studna. 

Tip: Přečtěte si, jak najít vodu pro studnu. 

Zkušební vrt se vás týká pouze v případě, že chcete studnu vrtanou a potřebujete zjistit její potenciální vydatnost. Například pokud bydlíte na okraji vesnice a nejste si jistí, jestli se tam vůbec nějaký vodní zdroj vyskytuje. Zkušební vrt také musíte nahlásit obci 15 dní před jejím zahájením. Jak je to s kopanou studnou? U té se zkušební vrt nedělá. Stačí vám pouze stavební povolení od vodoprávního úřadu a obci oznamovat nic nemusíte. 

Studna se řadí mezi vodní díla, proto před stavbou studny budete potřebovat také: 

  • Územní rozhodnutí, které vydává stavební úřad. 

  • Stavební povolení neboli povolení stavby vodního díla, které vydává vodoprávní úřad. 

  • Povolení k odběru podzemní vody (nakládání s vodami) také vydává vodoprávní úřad. 

Kolaudační souhlas 

Jakmile studnu vybudujete, musíte to oznámit vodoprávnímu úřadu a požádat o kolaudační souhlas. Před získáním souhlasu nesmíte vodu ze studny čerpat, jinak vám hrozí pokuta. Týká se to i zkušebního vrtu, ze kterého také nesmíte vodu odebírat. 

Potřebujete souhlas sousedů se stavbou studny? 

Souhlas sousedů se nutně dokládat nemusí, ale jedná se o dotčené osoby, takže můžou přijít s námitkami a důvody, proč se stavbou nesouhlasí. Může se to stát v případě, kdy se daní sousedé obávají, že vaše stavba ovlivní hladinu vody v jejich studni. Proto se před vrtáním studny vypracovává hydrogeologický posudek, díky kterému se určí její správná hloubka. Cílem je, aby nová studna nesnižovala hladinu podzemní vody v okolních studních. 

Povolení k prohloubení studny 

Chcete studnu prohloubit? I v tomto případě si musíte zajistit povolení od vodoprávního úřadu, posudek hydrogeologa a případně i souhlas sousedů. Pokud budou mít sousedé oprávněné námitky, může úřad stavbu zamítnout. 

Rozbor vody je nutný 

Je jedno, jestli jste postavili studnu novou, nebo jste původní prohloubili. Než z ní začnete čerpat vodu, musíte zkontrolovat její kvalitu. Rozbor vody ze studny je povinný, pokud chcete žádat o kolaudační souhlas.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám