Septik na chatu aneb jak na částečné čištění odpadní vody

Septik je skvělým řešením, jak se vypořádat s odpadními vodami na chatách, pokud nemáte možnost napojit se na veřejnou kanalizaci.

Jak takový septik vypadá a funguje?

Septik je nádrž, ve které dochází k částečnému čištění odpadních vod. Nádrž má většinou kruhový nebo válcový tvar a uvnitř je členěna na několik komor oddělených přepážkami. Platí, že čím více má septik komor, tím účinnější je čištění. Ze stejného důvodu se také k septiku pořizuje i pískový nebo biologický filtr. V dnešní době se nejčastěji setkáme se septiky z plastu či železobetonu.

Čištění probíhá pomocí přepážek mezi jednotlivými komorami. Do první komory přitéká odpadní voda a zůstává zde kal s největšími částicemi. Jakmile se první komora naplní do hladiny přepadu, odpadní voda a menší částice se dostanou do další komory. Tento proces se opakuje dle počtu komor a dochází tak k postupnému odfiltrování kalu. Typicky se používají septiky tříkomorové, protože ve třetí komoře je už převážně přečištěná voda.

Proč je septik na chatu dobrým řešením? Má spoustu výhod

Jistě vás už napadlo, že byste si místo septiku mohli postavit žumpu nebo domovní čističku odpadních vod. Podívejte se na hlavní rozdíly mezi těmito variantami. 

Čistička odpadních vod vám oproti septiku nabídne vyšší účinnost čištění a méně časté vyvážení, ale pokud ji chcete jako řešení na chatu nebo zahradní chatku, vybírejte pečlivě. Pro správný chod některých čističek je totiž nutné, aby měly stabilní přítok splašků. Pokud tedy jezdíte na chatu jen jednou za čas, může pro vás být snazší pořídit si septik. Septik nevyžaduje stálý přísun odpadních vod a také na rozdíl od čističky nespotřebovává elektřinu. Díky tomu ušetříte na provozních nákladech.

Tip č. 1: Pokud se stále nemůžete rozhodnout, kterou variantu zvolit, přečtěte si, jak funguje čistička odpadních vod.

Vybudování žumpy může být jednodušší, protože se obejdete bez povolení k vypouštění vod. Pokud navíc stavíte žumpu jen do nízké hloubky (3 m), není třeba žádat o stavební povolení. Velkou nevýhodou je ovšem skutečnost, že v žumpě nedochází k žádnému čištění odpadních vod. Odpadní vody se v žumpě tím pádem pouze hromadí a celou žumpu musíte pravidelně vyvážet. Oproti tomu v septiku dochází k předčištění vody, takže odvážíte pouze kal a přečištěnou splaškovou vodu můžete v souladu se zákonem vypouštět do povrchových a podzemních vod. Dá se tak předpokládat, že septik nebudete muset vyvážet tak často jako žumpu.

Tip č. 2: Kromě odvodu odpadních vod si na chatě budete muset zajistit i zdroj pitné vody. Podívejte se naše tipy a vyřešte vodu na chatě od zdrojů pitné vody po čističku odpadních vod.

Cena septiku na chatu

Cena se zásadně liší podle požadované velikosti. Svou roli samozřejmě hraje i typ septiku, výrobce a příslušenství. Obecně se dá říct, že za samotný septik zaplatíte přibližně mezi 15 000 a 20 000 Kč bez DPH, nicméně nesmíte zapomenout na výdaje spojené s realizací stavby. Budete potřebovat například hydrogeologický posudek, projekt, povolení a stavební práce.

Rozbor odpadní vody je nutností

Nezapomeňte, že pro získání povolení k vypouštění odpadních vod budete muset předložit rozbor odpadní vody. Využijete proto služeb Laboratoře Monitoring a zjistěte, jestli vámi vypouštěná voda splňuje zákonné podmínky.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám