Vše okolo rozboru odpadní vody

Za jakých podmínek je třeba dokládat rozbor odpadní vody a jak správně postupovat.

Máte doma čistírnu odpadních vod (DČOV)? A věděli jste, že z domácí čističky musíte pravidelně dokládat rozbor vody?

 

 

Proč je potřeba doložit rozbor odpadní vody

Odpadní voda z domácích čističek zpravidla putuje do povrchových a podzemních vod – a právě ty se stát snaží chránit. Kvůli tomu, že domovních čistíren odpadních vod každoročně přibývá, vzrůstá také potřeba provádět kontrolu jejich provozu. A to takovou, která bude co nejvíce efektivní a co nejméně nákladná. Takovou kontrolou je právě dokládání rozboru odpadní vody, které splňuje obě podmínky – je efektivní a pro provozovatele nepříliš nákladné – a zároveň významně přispívá k ochraně životního prostředí.

 

Druhy rozboru odpadní vody

 

Právě proto, že je v sázce ochrana životního prostředí, jsou rozbory vody vyžadovány legislativou. Právní nařízení rozlišují několik různých situací, a vy si mezi několika rozbory odpadních vod musíte vybrat takový, který odpovídá té vaší. Rozsah rozboru se liší v závislosti na tom, zda odpadní vodu vypouštíte do povrchové vody, jako je řeka, vodoteč či rybník, nebo do vody podzemní, kde dochází k prosakování do půdní vrstvy. Klíčové je i datum, kdy bylo vaše zařízení uvedeno do provozu. Základní typy rozboru jsou čtyři:

 

  1. Rozbor vody, která je vypouštěna do povrchové vody, přičemž zařízení bylo uvedeno do provozu před 1. 1. 2016.
  2. Rozbor vody vypouštěné do povrchové vody, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu po 1. 1. 2016.
  3. Rozbor vody vypouštěné do podzemních vod se zařízením uvedeným do provozu před 1. 3. 2016.
  4. Rozbor vody vypouštěné do podzemních vod, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu po 1. 3. 2016.

 

Co vám o rozboru vody prozradí provozní řád vaší čističky

S výběrem druhu rozboru odpadní vody vám pomůže nejen výše uvedená klasifikace, ale i provozní řád vaší čističky. Ten bude vaším konzultantem a pomocníkem číslo jedna, poněvadž právě v něm se uvádí, jaké rozbory jsou pro vaše zařízení třeba. Provozní řád totiž nevychází jen z legislativy, ale i z individuálních potřeb a odchylek konkrétního zařízení. A proto v případě, kdy se parametry uvedené v provozním řádu liší od jinde uváděných parametrů, má přednost vždy to, co píše provozní řád. Kromě konkrétního druhu rozboru vody vám provozní řád prozradí i to, jak často je třeba rozbor dokládat a kolik vzorků byste měli odebrat. Možnosti jsou dvě: buď pouze jeden na výstupu, nebo dva – jeden na vstupu a druhý na výstupu z čističky.

 

Které parametry rozbor odpadní vody sleduje

Přesné parametry, které rozbor sleduje, se odvíjejí od požadovaného druhu odběru. Nejčastějšími ukazateli, na něž se rozbor zaměřuje, jsou biologická spotřeba kyslíku za 5 dní při 20 °C (BSK5) a chemická spotřeba kyslíku (CHSK). CHSK udává množství kyslíku, které je potřeba k oxidaci biologicky odbouratelných látek ve vzorku vody – čím vyšší hodnota CHSK, tím znečištěnější voda je. Tyto dva parametry se zjišťují u všech čtyř typů rozboru. Dalšími ukazateli pak jsou množství nerozpuštěných látek ve vodě (NL), hodnota amoniakálního dusíku (N-NH4) a celkový fosfor (P celkový).

 

Jak odebrat vzorek vody

Pro jistotu ještě jednou zkontrolujte provozní řád, ale pokud není uvedeno jinak, můžete vzorek odebrat vy sami. Stačí vám obstarat si vzorkovnici – čistou nádobu o objemu nejméně 1,5 litru. Může jít třeba o čistou PET láhev. Poté odeberte vzorek, opět podle pokynů v provozním řádu – buď bude stačit jeden (z výstupu DČOV), nebo dva (z výstupu i vstupu). Dávejte pozor, aby daný vzorek přišel do kontaktu pouze s danou vzorkovnicí – mohlo by totiž dojít ke kontaminaci vody například z vašich rukou. V některých případech je potřeba doložit akreditovaný odběr vzorku vody. To je takový, který odebral akreditovaný pracovník (vzorkař), a úřady ho tedy považují za nezpochybnitelný.

 

Neriskujte a nechte si rozbor vody zpracovat

Odběr vody k rozboru je nenáročný a nepříliš nákladný – zaplatíte za něj v řádech stovek korun. Navíc tím můžete pomoci našemu životnímu prostředí. Právě i kvůli tomu se vyplatí neriskovat mastnou pokutu, a raději si nechat rozbor odpadní vody zpracovat.


Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám