Jaký je rozdíl mezi žumpou a septikem?

Septik i žumpa se staví tam, kde není možnost odvádět odpadní vody do kanalizace. Tím ale podobnost končí. Jaké rozdíly mezi žumpou a septikem jsou?

Jaký je rozdíl mezi žumpou a septikem? 

I když si pod pojmy septik, žumpa nebo jímka spousta lidí představí jednu a tu stejnou věc, není tomu tak. Zatímco septik odpadní vodu z velké části čistí, žumpa je pouze bezodtoká jímka na odpad, který je potřeba pravidelně vyvážet. I zákon o vodách na žumpu a septik pohlíží jinak. Septik je považovaný za vodní stavbu a jeho povolení i provozování se řídí zákonem, žumpy se to netýká. 

Odpověď na otázku, který způsob likvidace odpadních vod je nejlepší, neexistuje. Vždy je potřeba brát v úvahu lokalitu, počet dní v roce, po které objekt obýváte, velikost pozemku a podobně. Přečtěte si, v čem konkrétně se žumpa a septik liší a jaké jsou jejich výhody a nevýhody: 

Žumpa neboli bezodtoká jímka 

Žumpa funguje na jednoduchém principu. Jde bezodtokou odpadní jímku, která je umístěná u domu na zahradě. Veškerý odpad je sveden do této jímky a jednou za čas je potřeba ji vyvézt fekálním vozem. 

Kam se žumpa hodí? 

Žumpa najde uplatnění na místech, kde se odvoz fekálií finančně vyplatí i z dlouhodobého hlediska – tam, kde netrávíte dohromady více než několik týdnů v roce. Hodí se i do míst, kde je problém získat povolení k vypouštění vody do podzemních vod. Nesmíte ale zapomenout na to, aby se k vám snadno dostal fekální vůz. 

Výhody žumpy 

Výhodou žumpy jsou jednoznačně pořizovací náklady a administrativní nenáročnostAle pozor, k žumpě sice nepotřebujete projekt ani povolení, i tak ale musíte schraňovat doklady o autorizovaném odvozu fekálií až dva roky zpětně. Úřady se tak brání často nelegální likvidaci odpadních vod ze žumpy. Další výhodou může být pro některé i to, že u žumpy není potřeba provádět rozbory odpadních vod. 

Nevýhody žumpy 

Žumpa se musí pravidelně vyvážet fekálním vozem a náklady na vývoz nejsou levné. Například za vývoz žumpy o objemu 5 000 litrů dáte přibližně 4 000 Kč. Vyplatí se tedy u chat, kam jezdíte nepravidelně a naplníte ji pomaleji.  

Septik 

Septik v běžné řeči občas bývá synonymem pro jímku nebo žumpu. Správně se ale jedná o tříkomorový septik s pískovým či biologickým filtrem, který dokáže odpadní vody přečistit v podobné kvalitě jako domácí čistírna odpadních vod. 

Funguje na principu postupného usazování nečistot. Odpadní voda postupně protéká třemi komorami, ve kterých se postupně zbaví nečistot. Za poslední komorou je filtr, ze kterého voda putuje do vsaku, kanalizace nebo povrchových vod.  

Kam se septik hodí? 

Septik dodnes vídáme hlavně u starších domů. Využijete ho na chatě i u rodinného domu nebo jiných trvale obydlených objektů. Musíte ale myslet na to, že má větší nároky na prostor a potřebujete k němu projekt, povolení a v případě vsakování vody do pozemku také hydrogeologický posudek. 

K zapojení septiku potřebujete stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Vodoprávní úřad vám také stanoví, jak často bude nutné dokládat vzorek odpadního kalu. 

Výhody septiku 

Septik umožňuje likvidovat odpadní vody přímo. Vodu pak můžete dále využít například na zálivku, a provozní náklady jsou tudíž malé. Funguje bez nutnosti elektřiny a nepotřebuje pravidelný přísun odpadních vod – na rozdíl od domácí čistírny odpadních vod. 

I když je kal v septiku potřeba pravidelně vyvážet, je to výrazně méně často než v případě žumpy. Podle objemu a počtu uživatelů to bývá například jedenkrát ročně nebo méně

Nevýhody septiku 

Na rozdíl od žumpy je septik vodní dílo, takže se nevyhnete projektu a povolení. Je také velmi náročný na prostor. Počáteční investice do septiku je vyšší a instalace náročnější než u žumpy, ale není potřeba jej vyvážet a v dlouhodobém měřítku je tedy finančně méně náročný. 

Pokud máte septik, musíte dokládat rozbor vody 

Nezapomeňte, že pro získání povolení k vypouštění odpadních vod ze septiku budete muset předložit rozbor odpadní vody. Využijte proto služeb Laboratoře Monitoring a zjistěte, jestli vámi vypouštěná voda splňuje zákonné podmínky. 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám