Jak pečovat o domácí čistírnu odpadních vod a nedostat pokutu

DČOV není příliš náročná na údržbu, na některé věci byste ale neměli zapomínat.

Domácí čističky odpadních vod představují v moderní době alternativu k žumpám, septikům a kanalizaci. Využívají se zejména tam, kde je napojení na kanalizaci příliš drahé nebo vůbec není možné. Jejich údržba je finančně poměrně nenáročná, nicméně některé věci byste si určitě měli pohlídat, pokud chcete čističku udržet funkční a předejít pokutě.

 

 

Papírování kolem DČOV

Čistírna odpadních vod je oficiálně vodohospodářským dílem a vyžaduje dokumentaci, na kterou byste neměli zapomenout. Nejdůležitějším dokumentem je zřejmě provozní řád čističky, ze kterého vyčtete i mnoho požadavků na její údržbu. Vedle toho byste měli mít i provozní záznamy v „deníku“, který bývá součástí předání DČOV a do kterého uvedete veškeré změny a práce prováděné na čističce. Pokud jde o samotné spuštění čističky, existují dvě možnosti – vydáte se cestou klasického vodoprávního řízení a získáte Povolení o nakládání s vodami nebo zvolíte novější a jednodušší cestu tzv. ohlášení. Poté ale bude vyžadována pravidelná kontrola technického komisaře.

 

Rozbor vody z čističky odpadních vod

Všechno o rozboru odpadní vody z ČOV se dozvíte v provozním řádu čističky. Provozní řád vychází z obecnějších pravidel určených státem, ale protože existuje řada individuálních výjimek, vždycky je třeba provozní řád zkontrolovat a vycházet z něho. Dočtete se tam nejenom frekvenci rozboru vody, ale také požadovaný počet vzorků (1–2 podle toho, jestli odebíráte pouze vodu na výstupu nebo i na vstupu) a typ rozboru. Ten se teoreticky bude lišit především podle data zprovoznění DČOV a toho, kam vypouštíte vyčištěnou vodu – jestli do pozemního zdroje vody (řeka atp.) nebo do zdroje podzemní vody (vsakováním).

Pokud jde o odběr vzorku pro rozbor vody z ČOV, opět byste měli zkontrolovat provozní řád. Často však vzorky můžete odebrat sami do čistých „vzorkovnic“ – například do 1,5 litrové PET lahve od minerální vody. Někdy je vyžadován odborný odběr.

Cena rozboru vody z ČOV se pohybuje v řádu stokorun.

 
DČOV potřebuje elektřinu

Pojďme se kouknout na to, kolik vás čistička odpadních vod bude stát peněz. Pořizovací náklady se pohybují od 50 000 Kč výše. Záleží především na tom, jak moc bude třeba čističku přizpůsobovat individuálním podmínkám vaší domácnosti. Kromě toho ale počítejte s provozními náklady. Spotřeba elektrické energie je ale u DČOV poměrně nízká a váš roční rozpočet se pravděpodobně vejde do 1 500 Kč. Další náklady budou do značné míry záviset na provozním řádu čističky odpadních vod a na vašich schopnostech a ochotě se starat o její odkalení.

 

Kam s odpadem z čističky odpadních vod

Čistička odpadních vod funguje částečně mechanicky, jádrem jejího fungování jsou ale bakterie, které mění odpady na neškodné nebo méně škodlivé látky. Vedlejším produktem jejich práce je tzv. kal, tedy aerobně stabilizovaný odpad, který se v čističce ukládá a který je třeba jednou za čas odstranit.

Dobrá zpráva je, že kal nezapáchá a není ho mnoho – rozhodně je ho mnohem méně než v žumpě, orientačně metr krychlový za rok. Kal můžete použít i na kompost.

Většina uživatelů domácích čističek odpadních vod si s kalem poradí sama za využití malého kalového čerpadla. Pokud ale toto čerpadlo nemáte k dispozici a nechcete si ho pořizovat, bude třeba zavolat na odkalení odborníky, tj. přivolat si fekální vůz.

 

Co do čističek odpadních vod nepatří

Aby čistička odpadních vod správně fungovala, je potřeba zacházet s ní rozumným způsobem. Principem čističky je zprostředkování procesů, které rozkládají odpady v přírodě. Z toho plynou i některá omezení čističky – a to především pokud jde o látky, které se přirozeně nevyskytují a s kterými si příroda neporadí. Vyhněte se proto užívání silných chemikálií, které likvidují bakterie v čističce. Jedná se o různé dezinfekční přípravky na bázi chloru, jako je Savo. Naopak můžete používat ekologické dezinfekční přípravky.

Bakteriím v čističce se nedaří ani v kyselém prostředí, a proto je dobré vyhnout se vypouštěním odpadní vody z kondenzačního kotle přes DČOV nebo nadměrnému používání tuků a olejů, které svým rozkladem odpadní vodu okyselují. Doporučuje se také vyhnout nárazovému praní prádla – kvůli problematickým saponátům a tenzidům je lepší prát průběžně. Pokud přes čističku proteče velké množství čisté vody – např. při vypouštění bazénu, může to vést k vyplavení bakterií.

 

Zamrzání vody v DČOV

Zima může pro vaši čističku odpadních vod znamenat další problémy. Pokud voda v čističce zamrzne, znamená to prakticky zastavení jakékoli činnosti čističky. Naštěstí jsou ale takové případy ojedinělé, protože většina vody, kterou do čističky odpadních vod posíláme, je teplá. V ohrožení jsou tak převážně čističky, které přes zimu nejsou užívány – např. čističky u rekreačních objektů. V takovém případě si určitě dejte pozor a DČOV řádně izolujte.

 

Rozbor vody z ČOV jako kontrolní mechanismus

Pokud s čističkou odpadních vod nebudete zacházet doporučeným způsobem, riskujete vypouštění řádně nepročištěné vody, pokutu, a navíc náklady na znovuzprovoznění čističky. Některé poruchy odhalíte pohledem, především mechanické závady na čističce. Jiné vyjdou najevo až po rozboru vody z ČOV. Na odstranění závad po kontrole máte zpravidla 60 dní. Pokud je narušena kolonie bakterií, obvykle stačí přidat nové jejich spláchnutím do odpadu v domácnosti. V každém případě se ale vyplatí o DČOV pravidelně pečovat, protože péče není nákladná a ušetří vám mnoho starostí.


Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám