Prohloubení vrtané studny: Jak na to?

Jak prohloubit vrtanou studnu? A vyplatí se to vůbec? Místo prohloubení vrtané studny je někdy lepší udělat studnu novou. Přečtěte si, jak problém vyřešit.

Jak fungují vrtané studny

Vrtané studny jsou poslední dobou ve stále větší oblibě, a to zejména díky své životnosti. Oproti kopaným studnám poskytují většinou lepší kvalitu vody a stabilnější vydatnost. Díky tomu, že vrty čerpají vodu z hlubších podzemních vod, nejsou ani přímo ovlivněné množstvím srážek. Vrtaná studna má tedy mnohem delší životnost – pokud se o ni dobře staráte.

Pokud máte problémy s vysycháním nebo kvalitou vody, nemusíte vždy nutně prohlubovat vrt. Problém může být třeba i v zanesení přítoku nebo ve špatné údržbě studny. Mnoho lidí má pocit, že postavením studny a jejím zprovozněním je vystaráno. To je ale bohužel jeden z nejčastějších problémů do budoucna.

I vrtaná studna vyžaduje údržbu

Pravidelným čištěním studny předcházíte nejen jejímu zanesení, ale také nadměrnému opotřebení čerpadlaZnečištění totiž na první pohled nemusíte ani poznat. Lehký zákal může naznačovat, že voda obsahuje mikroorganismy a další škodliviny. Kumulací větších, pevných částic ve vodě vám hrozí trvalé poškození čerpadla. Trvale ucpaný přívod potom může znamenat, že si pramen najde jinou cestu a vám vrt vyschne.

Pokud už k vyschnutí pramene dojde, je zpravidla pozdě řešit nějakou nápravu. Vrty se totiž na rozdíl od mělkých studen kopaných hloubí opravdu hluboko, a pár metrů navíc vám tedy v ničem nepomůže. V každém případě se neobejdete bez posudku hydrogeologa. Ten určí vydatnost pramene a také stav podloží a případně vám vypracuje i posudek pro žádost o povolení prohloubení vrtané studny. Častěji se ale stává, že vám doporučí spíše udělat vrt nový.

Prohloubení vrtané studny: Co je k němu potřeba?

Prohloubení vrtané studny je administrativně i technicky mnohem náročnější než prohloubení studny kopané. Kromě posudku hydrogeologa budete potřebovat také územní rozhodnutí od příslušného stavebního úřadu, souhlas vodoprávního úřadu a dokonce i souhlas sousedů. Pokud bude prohloubený vrt hlubší než 30 metrů, budete potřebovat i souhlas krajského úřadu, jelikož se jedná o báňské dílo.

Nemusíme snad zmiňovat, že i potom, co si všechny tyto žádosti podáte, vám nemusí být schváleny. Zejména se souhlasem sousedů může být problém. Prohloubením vrtu totiž můžete sousedy připravit o vodu z kopaných studen.

Cenové rozmezí se u prohloubení vrtu pohybuje od 1 200 do 1 500 Kč za metr. Výsledná cena ale záleží také na typu podloží, hloubce vrtu, jeho průměru a typu použité techniky. U vrtaných studní je často potřeba vrt prohloubit třeba i o 20 metrů. Ani takto prohloubený vrt ale nemusí mít dlouhou životnost a je možné, že za pět let budete stejně potřebovat vrt nový.

Nová vrtaná studna je někdy lepší řešení

Místo prohloubení vrtané studny vám hydrogeolog může navrhnout zřídit nový vrt rovnou. Jedním z důvodů může být odklonění pramene z důvodu zanesení. Totéž vám může doporučit, pokud je pramen ve vrtu velice slabý a na vašem pozemku se nachází místo s vydatnějším zdrojem. Nový vrt tak nemusí být pouze finančně výhodnější, ale může být přímo nutností.

Rozbor vody vás nemine

Ať už jste problém s nedostatkem vody u vrtané studny vyřešili tak, že jste postavili studnu zcela novou nebo jste původní vrtanou studnu prohloubili, před jejím užíváním je důležité zkontrolovat kvalitu vody. Rozbor vody ve studni je navíc povinnou součástí žádosti o kolaudační souhlas k užívání vodních děl. Bez kolaudačního souhlasu byste nebyli oprávněni vodu ze studny čerpat. Obraťte se proto na nás a objednejte si rozbor vody ze studny u Laboratoře Monitoring. Pro vzorky si bez problému přijedeme až k vám.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám