Jednotky tvrdosti vody –⁠ přehledně na jednom místě

Co obsahuje tvrdá voda a v čem se tvrdost vody měří? V článku najdete také přehledný převod mezi jednotkami tvrdosti vody.

Co je tvrdá voda? 

Tvrdá voda obsahuje vyšší množství vápníku a hořčíku. Ve vodě tyto látky nejsou na škodu, protože kdybychom vodu bez minerálních látek pili dlouhodobě, ochudíme o ně své tělo a museli bychom je doplnit z jiných potravin. Vyhláška stanovuje, že by se celková hodnota pro vápník i hořčík měla pohybovat mezi 2–3,5 mmol/l. Tvrdá voda je tedy taková, která překračuje hodnotu nad 3,5 mmol/l. 

Tip: V pitné vodě se nevyskytuje jen vápník a hořčík, ale i jiné látky. Přečtěte si které. 

Tvrdá voda lidské zdraví sice neohrožuje, ale naopak ohrožuje životnost správnou funkci spotřebičů. Na topných tělesech, potrubích a spotřebičích se usazuje vodní kámen, který v konečném důsledku může zvyšovat i spotřebu elektrické energie. 

Jaké jednotky tvrdosti vody existují? 

Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimol na litr). Původně se tvrdost vody měřila v takzvaných německých stupních (°dH), kdy 1 °dH odpovídal 10 mg CaO/l nebo 7,2 mg MgO/l. Dnes se vápník a hořčík měří společně, a to ve zmíněné jednotce mmol/l (milimol na litr). Existují ale i dnes už spíše zastaralé jednotky francouzské (°fH), anglické (°e) nebo americké (mg/L). 

Převod jednotek tvrdosti mezi sebou 

Pokud byste chtěli převést milimoly na německý stupeň, tak 1 mmol/l odpovídá 5,61 °dH. Podívejte se na tabulku, kde jsou přehledně uvedené převody mezi mmol/l, německým a francouzským stupněm: 

1 mmol/l = 5,6 °dH 

1 °dH = 0,18 mmol/l 

1 mmol/l = 10 °dF 

1 °fH = 0,1 mmol/l 

1 °dH = 1,7 °fH 

1 °fH = 0,56 °dH 

Meze tvrdosti vody  

Tvrdost vody klasifikujeme na škále velmi měkká až velmi tvrdá. Meze tvrdosti vody pak můžeme vyjádřit v jednotlivých jednotkách takto: 

Pitná voda 

mmol/l 

°dH 

°fH 

velmi měkká 

< 0,7 

< 3,9 

<

měkká 

0,7–1,25 

3,9–7 

7–12,5 

středně tvrdá 

1,26–2,5 

7,01–14 

12,6–25 

tvrdá 

2,51–3,75 

14,1–21 

25,1–37,5 

velmi tvrdá 

> 3,75 

> 21 

> 37,5 

Tvrdá, nebo měkká voda? 

Tvrdá voda způsobuje usazování vodního kamene, nižší rozpustnost mýdel a pracích prostředků nebo nepříjemnou chuť v ústech. Měkká voda zase není dobrá pro lidský organismus, protože v sobě nemá dostatek minerálů, což může vést k nesprávnému vývoji zubů a kostí. Pokud vás zajímá, jaká je voda v České republice, přečtěte si o kvalitě vody v různých oblastech. Pro jistotu si můžete objednat rozbor pitné vody, kde se dozvíte, jestli je vaše voda v pořádku. 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám