Co je lapol tuku a k čemu vám bude dobrý

Vysoký podíl tuků je u odpadních vod častým jevem, který se ovšem nevyplatí ignorovat. Vyřeší ho lapol tuku. Co je lapol tuku a jak funguje funguje?

Co je lapol tuku

Lapol tuku, nebo také lapák tuku, lapač tuku či odlučovač tuku, je zařízení sloužící k separaci tuků z odpadních vod. Jedná se o plastovou sedimentační nádrž, ve které je odpadní voda postupně zbavena tuků a olejů a vyčištěná od těchto látek odtéká dále do kanalizace.                                         

Odlučovač tuků-lapol je zapotřebí všude tam, kde je odpadní voda znečištěna vysokým obsahem jak živočišných, tak rostlinných tuků. Jako čistící zařízení se lapače tuků zařazují tedy především do velkokapacitních kuchyní v restauracích, hotelech, školách nebo nemocnicích. Své využití najde lapač tuků ale také například v řeznictvích, lahůdkářstvích a cukrárnách.

Lapač tuku: Proč je potřeba?

Tuky v odpadní vodě mají přirozenou tendenci se srážet a tím způsobují zanášení a ucpávání nejen kanalizačního potrubí, ale také čistíren odpadních vod. Lapáky tuků tak díky vysrážení a zachycení tuků chrání kanalizaci a ostatní zařízení kanalizační sítě před znečištěním. Odlučovače tuku jsou zapotřebí i v případě, že voda prochází domovní čističkou odpadních vod. V takovém případě se lapače tuku předřazují před ně. Rozklad velkého množství tuků totiž biochemickými a mechanickými procesy snižuje účinnost čističek odpadních vod.

Tip: Přečtěte si náš článek Jak pečovat o domácí čistírnu odpadních vod a nedostat pokutu.

Jak funguje lapák tuku: Dvě sedimentace

Lapač tuku se osazuje na odpadní kanalizaci a umisťuje se před samotný septik, jímku či domovní čističku odpadních vod. Odpadní voda je přivedena do první sedimentační komory, kde dochází postupně k odloučení kalu a vysrážení tuků. V druhé sedimentační komoře je z vody odstraněn zbytkový tuk a voda pak z lapolu tuku proudí do čistírny odpadních vod nebo rovnou do kanalizace.

V závislosti na možnostech se lapač tuku umisťuje buď do interiéru pod dřez či podlahu, nebo do exteriéru pod úroveň terénu. Ideálně by se měly odlučovače tuku nacházet co nejblíže místu vzniku odpadních vod.

Odlučovač tuku: Pravidelné čištění a rozbor vody bude potřeba

K optimální funkci lapače tuku je třeba jej pravidelně vyvážet a čistit. Současně je vhodné provádět pravidelný rozbor odpadní vody, který zjistí, jestli lapol tuku plní svoji funkci.

Neriskujte pokutu za porušení norem a nechte si vypracovat rozbor odpadní vody v profesionální laboratoři.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám