Poplatek za skládku zeminy: Na kolik vás to přijde?

Co dělat s přebývající zeminou? Přečtěte si, jaký je poplatek za skládku zeminy. Vše o nakládání se zeminou přehledně vysvětlíme v článku.

Skládka zeminy bez režimu odpadu 

Na začátek je potřeba říct, že nekontaminovaná zemina, která je vytěžená při stavební činnosti a kterou dále na stavbě využijete, není považována za odpad. Nejčastěji se její ukládání řeší formou tzv. deponie, což je dočasné místo vymezené k uložení vykopané zeminy. Cena uložení výkopové zeminy na deponii se pohybuje kolem 300 korun za jeden kubík (přičemž 1 m3 výkopové zeminy váží přibližně 1,5 tuny), uložení sutě bývá asi o třetinu dražší. 

Jestliže má deponie větší plochu než 300 m2 nebo je vyšší než 1,5 metru, už podle zákona potřebujete územní souhlas nebo rozhodnutí o změně využití území. Stále ale platí, že se nejedná o odpad. 

Zemina jako vedlejší produkt 

Druhou variantou, kdy zemina nespadá do režimu odpadu, je její použití jako vedlejšího produktu jinde než v místě jejího vytěžení. Jinými slovy – najdete pro ni další využití. Nejčastěji to bývá na úpravu terénu nebo jen uložení na jeho povrch. Důležité je zmínit, že úřady chtějí pro režim vedlejšího produktu znát jeho využití předem. Nejde tedy prohlásit za vedlejší produkt zeminu, pro kterou ještě využití nemáte. 

Další podmínkou je, že prokážete nezávadnost zeminy – že není znečištěna nebezpečnými látkami. Znečištění zeminy vzniká například při sanačních pracích, po úniku nebezpečných látek do půdy nebo při jiných haváriích. Pak je zemina definována jako nebezpečný odpad a musí se s ní podle toho nakládat.

Uložení zeminy na skládku 

Pokud při stavebních pracích vznikne zemina, pro kterou nemáte další využití, týká se jí už zákon o odpadechDo stavebního odpadu patří kromě zeminy také stavební suť, střešní krytina nebo izolační materiály. S každým druhem odpadu se nakládá trochu jinak, zaměřme se ale hlavně na zeminu. 

Když se potřebujete zbavit většího množství zeminy (více než 2 kubíky nebo 3 tuny), nejlépe uděláte, když ji odvezete do soukromých recyklačních center. Nabízí totiž často za odstranění odpadu lepší cenu než sběrné dvory a nemají omezenou sběrnou kapacitu. Menší množství zeminy odvezte na sběrné dvory. Jakou kapacitu zeminy od vás dvůr převezme se liší místo od místa, proto doporučujeme vše předem zjistit. 

Jaký je poplatek za skládku zeminy? 

případě recyklačních center i sběrných dvorů se cena pohybuje kolem 350 Kč za tunu. Jestliže je její součástí další suť, jako je beton, cihly, keramika a podobně, je cena vyšší.  

Nezapomeňte na rozbor zeminy a suti 

Právní normy nabízejí při nakládání se zeminou široké možnosti. Je ale důležité při tom splnit podmínky – rozlišit, jestli se jedná, nebo nejedná o odpad, jestli budete se zeminou nakládat v rámci stejné stavby, nebo bude využita jinde, jestli je při tom zajištěna ochrana životního prostředí a podobně. Nenechte se zaskočit, podklady pro konkrétní varianty nakládání se zeminou není složité připravit. S rozborem zeminy a stavebního materiálu vám rádi pomůžeme.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám