Odkalení ČOV (čističky odpadních vod): Rady a tipy, jak na to

Pro bezproblémový chod domácí čističky odpadních vod je potřeba pravidelná údržba a odkalování. Jak často je potřeba ČOV odkalovat a na co si dát pozor?

Údržba čističky odpadních vod je nutností 

Abyste lépe pochopili, proč je pravidelná údržba pro bezproblémový chod čističky klíčová, je potřeba vědět, jak domácí čistička odpadních vod funguje. Nejprve dochází k odstranění hrubých nečistot a následně se do práce pustí bakterie, které rozkládají organické látky. Po tomto procesu z čističky vytéká z 97 % očištěná voda a v tzv. kalojemu zůstává v čističce usazený kal.  

Aby čistička správně fungovala, je potřeba kontinuální přísun odpadních vod pro vyživování bakterií, pravidelná kontrola a údržba jednotlivých komponent, a hlavně pravidelné odkalování. 

Domácí čistička odpadních vod potřebuje odkalení zhruba jedenkrát nebo dvakrát ročně. Jak poznáte, že nastal čas? Vezměte si průhlednou nádobu a naberte do ní přibližně jeden litr vody z aktivační komory čističky. Nechte vodu alespoň 30 minut odstát a pozorujte, kolik kalu se v nádobě usadilo. Pokud kal tvoří více než polovinu objemu vody, je nejvyšší čas odčerpat přebytečný kal z čističky.  

Jak odčerpat přebytečný kal? 

Přebytečný kal si můžete nechat odčerpat autorizovanou servisní službou, nebo to provést svépomocí s ponorným kalovým čerpadlem. V porovnání se žumpou je množství kalu mnohem menší (cca 1–1,5 m3) a není potřeba kvůli takto malému množství volat fekální vůz. 

Způsob odkalení čističky najdete v návodu k obsluze konkrétní čističky odpadních vod. Postup je ale přibližně následující:  

  1. Vypněte čističku pomocí jističe v domovním rozvaděči. 

  1. Opatrně zaveďte koncovku sací hadice čerpací techniky do denitrifikační zóny. 

  1. Odčerpejte zhruba jednu třetinu objemu ČOV. 

  1. Vyjměte koncovku sací hadice čerpací techniky. 

  1. Dopusťte odčerpané množství čistou vodou tak, že dojde ke zvýšení hladiny po úroveň odtoku z čističky. 

  1. Zapněte čističku pomocí jističe v domovním rozvaděči. 

Dávejte si pozor, abyste při manipulaci s hadicí a koncovkou nepoškodili nádobu čističky odpadních vod. Dopuštění odčerpaného objemu proveďte hned po odčerpání bez dlouhé časové prodlevy. 

Co s kalem z ČOV? 

Kal z domácí čističky odpadních vod je aerobně stabilizovaný, nezapáchá a můžete ho využít k zahnojení okrasné zahrady nebo přidat do kompostu. Nevyužívejte ho jako hnojivo pro ovoce a zeleninu k přímé konzumaci, jako je kořenová zelenina, jahody a podobně.  

Jakmile se čistička odpadních vod překalí a objem kalu bude více než 70 %, začne aktivovaný kal unikat do odtoku z dosazovací nádrže. Čistička tak bude hůře fungovat po všech směrech. Tak alespoň funguje většina ČOV. Pokud má vaše čistička pískový filtr, může se stát, že při překalení také dojde k jeho ucpání a voda půjde přepadem i s unikajícím kalem. Takto bude ČOV fungovat do doby, než se mechanicky rozbije. 

Zkontrolujte, že odkalení ČOV proběhlo v pořádku a vy nepoužíváte špinavou vodu 

Při nedostatečné údržbě čističky se může stát, že nebude správně fungovat a vy budete vypouštět či používat špatně pročištěnou vodu. S tím se pojí také pokuty a další náklady na znovuzprovoznění čističky.  

Především mechanické poruchy odhalíte pohledem, ale další zjistíte až po rozboru odpadní vody. Právě pravidelná péče vám ušetří spoustu starostí a dalších případných nákladů. 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám