Co je to konduktivita vody a jak ji změřit?

Konduktivita neurčuje nezávadnost užitkové a pitné vody, ale prozradí spoustu. Přečtěte si, co je konduktivita, jak ji změřit a jaké jsou její hodnoty.

Co je to konduktivita vody? 

Konduktivita ukazuje koncentraci elektrolytů ve vodě – tedy všech rozpuštěných látek kromě plynů. Hodnota konduktivity ukazuje, nakolik je voda schopná vést elektrický proud, a nepřímo vyjadřuje obsah minerálních látek, které se ve vodě nacházejí. Jednotka konduktivity vody je Siemens s označením S. 

Je voda s vysokou koncentrací elektrolytů závadná? 

Limit vodivosti pro pitnou vodu je asi 1000 mg/l (125 mS/m). Pokud má více, je označena jako minerální voda, která je sice v menším množství prospěšná, ale není vhodná pro pravidelné pití nebo využívání. Může mít nepříjemnou chuť a způsobovat průjmová onemocnění.  

Pitná voda obsahuje ideálně jen kolem 200–400 mg/l, průměrná elektrická konduktivita pitných vod v Česku je asi 40 mS/m. Samotná vodivost ale neříká nic o poměru škodlivých a zdravotně prospěšných látek ve vodě, vždy je pro konkrétní závěry o závadnosti vody potřeba podrobnější analýza.  

Jak zjistíte elektrickou konduktivitu vody?  

Koncentraci iontově rozpuštěných látek a mineralizaci vody zjistíte při běžném rozboru pitné vody. Hodit se vám to bude ve chvíli, když chcete stanovit čistotu destilované, demineralizované nebo třeba kojenecké vody. Jaké hodnoty jsou pro ně určující? 

  • Destilovaná voda má konduktivitu 0,05–0,3 mS/m. 

  • Povrchové a podzemní vody mají konduktivitu 5–50 mS/m. 

  • Kojenecká a stolní voda má mezní hodnotu konduktivity 50 mS/m. 

Vysoká konduktivita se projevuje slanou či jinou chutí vody a zvýšenou tvorbou nánosů. Při dlouhodobém používání užitkové vody s vysokým množstvím elektrolytů hrozí poškození přístrojů a spotřebičů a jejich koroze. 

Jak snížit mineralizaci vody? 

K celkovému snížení mineralizace vody slouží reverzní osmóza, která dokáže snížit konduktivitu vody na potřebné hodnoty. Odstraňuje 99 % všech minerálů a voda pak má vodivost maximálně 1–2 mS/m. Pokud potřebujete ještě nižší vodivost (například při průmyslovém využití vody), můžete za reverzní osmózu zařadit ještě ionexovou demineralizační patronu. Ta dokáže snížit vodivost vody na hodnoty menší než 0,1 mS/m. 

Zjistěte kvalitu vody podrobněji 

Jak bylo řečeno, samotné množství rozpuštěných látek ve vodě není spolehlivý ukazatel její kvality. Ke kontextu je potřeba přidat také obsah konkrétních minerálních látek. Vše zjistíte z podrobného rozboru pitné vody. Provedeme pro vás bakteriologický rozbor, stanovení těžkých kovů i výši konduktivity vody. 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám