Co vše musí být hotové ke kolaudaci domu

Chystáte se stavět a kladete si otázku, jak v současnosti vypadá kolaudace domu? Přečtěte si, co vše musíte mít hotové.

Jak je to dnes s kolaudací rodinného domu?

Je kolaudace rodinného domu potřeba? To záleží. Kolaudaci nepotřebujete, pokud:

 • více než polovinu podlahové plochy budete využívat pro trvalé rodinné bydlení

 • podlahu tomuto účelu uzpůsobíte

 • dům obsahuje maximálně tři samostatné byty

 • se váš dům skládá maximálně ze dvou nadzemních podlaží, jednoho podzemního podlaží a podkroví

Pokud tyto podmínky nesplníte, budete muset dům kolaudovat.

Kolaudaci rodinného domu se ale nevyhnete také v případě, že stavíte či přestavujete dům, jehož vlastnosti nebudou moci jeho uživatelé v budoucnu měnit. Tím se myslí například nájemní rodinné domy nebo domy, které jsou zároveň kulturní památkou. Další výjimku tvoří rodinné domy, ve kterých se nachází zařízení a technologie, jež k prověření své funkčnosti vyžadují zkušební provoz. I v tomto případě vás kolaudace nemine.

I když se vás kolaudace netýká, tyto 3 povinnosti vás neminou

Přestože je kolaudace rodinného domu až na výjimky minulostí, existují i jiné povinnosti, kterým se nevyhnete. Po dostavění domu ještě musíte:

1. Ohlásit číslo popisné

Žádost o číslo popisné podáváte na příslušný stavební úřad, který se následně obrátí na obecní úřad přidělující číslo popisné. K této žádosti budete potřebovat doložit několik dokumentů, jako je geometrický plán a prohlášení, že stavba byla zhotovena v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením. 

V případě, že jste se při stavbě lehce odchýlili od původní dokumentace, místo výše zmíněného prohlášení musíte dodat dokumentaci skutečného provedení stavby.

2. Ohlásit dokončení stavby

Stejné dokumenty pak využijete i pro ohlášení dokončené stavby. K tomu vyplníte formulář ohlášení změny údajů o pozemku, který opět předáte stavebnímu úřadu.

3. Provést předepsané revizní zkoušky a měření

Přestože kolaudace ve smyslu kontrolní prohlídky pro většinu rodinných domů již povinná není, abyste dům mohli používat, stejně musíte dodržet veškeré bezpečnostní předpisy dané zákonem. To znamená provést předepsané revizní zkoušky a měření. Ty zahrnují například:

 • kolaudační rozbor vody

 • revizi elektroinstalace

 • revizi elektrické přípojky

 • revizi hromosvodu

 • kontrolu těsnosti venkovního kanalizačního potrubí

 • kontrolu kanalizační přípojky

 • revizi odběrného plynového zařízení

Povinný rozbor vody nechte na nás

Obraťte se na nás a ujistěte se, že je vaše voda pitná. Dostojíte zákonu a ochráníte tak i svoje zdraví.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám