telefon

Aktuality

 • 07. 12. 2015: Příjem vzorků před vánočními svátky: bude ukončen dne 18.12.2015 Ve dnech 21. až 23.12.2015 bude příjem pouze  po předchozí domluvě. Vzorky na bakteriologické rozbory se přijímají do 16.12.2015 do 12,00 hod. Předání výsledků do ...
 • 25. 09. 2015: Svoz vzorků v oblasti Českých Budějovic: V rámci zlepšení našich služeb Vám od října nabízíme možnost dovozu vzorkovnic a odvozu Vašich vzorků přímo z Vašeho pracoviště. V případě, že budete chtít tuto službu využít, prosíme o upozornění na ...
 • 25. 09. 2015: Změna sběrného místa v Českých Budějovicích: Od 1.10.2015 dochází ke změně sběrného místa pro laboratoř Monitoring, s.r.o. v Českých Budějovicích. Vzorky je možno předávat na stejné adrese jako dosud, tj. Pekárenská 257/81 avšak v prostorech ...
[easingslider]
Nacházíte se zde:   Moni.cz > Poskytované služby > Rozbory

Rozbory

Pro podrobnější informace viz ceník

Chemické a fyzikální rozbory

 • základní chemické rozbory pitných a povrchových vod
 • rozbory odpadních vod
 • další ukazatele ve vodách a pevných materiálech

Bakteriologické a biologické rozbory

Těžké kovy

Organické látky

 • nepolární extrahovatelné látky
 • ropné uhlovodíky metodou GC/MS
 • polychlorované bifenyly
 • polycyklické aromatické uhlovodíky
 • chlorované fenoly
 • organochlorové a triazinové pesticidy
 • těkavé organické látky
 • chlorované benzeny
 • identifikace organického znečištění

Ekotoxikologické zkoušky

Radiologické rozbory