Tabulka 10.1 a 10.2 vyhlášky 294/05

Kdy se má použít tabulka 10.1 a 10.2:

  1. Pokud potřebujete zeminu nebo stavební materiál použít v rámci vaší stavby pro zarovnání terénu, navážku apod.
  2. Pokud potřebujete vaší zeminu nebo stavební materiál odvézt mimo stavbu a uložit na deponii.

Ve většině případů je ještě potřeba odběr vzorku nezávislou a prozkoušenou osobou, ceny odběru viz níže.

Od dvou a více vzorkům poskytujeme množstevní slevy.

Stanovení

Cena

Délka zkoušky

Tabulka 10.1

5850,-

7-10 dní

Tabulka 10.2 (ekotoxicita)

7500,-

14-21 dní

Celková cena analýz za analýzy

13350,-

14-21 dní

 

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Automaticky a bez příplatku poskytujeme porovnání výsledků vzorku s limity pro danou vyhlášku a slovní zhodnocení výsledků včetně doporučení jak s odpadem dále nakládat

Proč je to tak drahé a trvá to tak dlouho?

Protože se dělají zkoušky v sušině (to je tabulka 10.1) a zároveň testy na živých organizmech (tabulka 10.2 neboli ekotoxicita). Testuje se klíčivost semen hořčice, úmrtnost ryb, imobilizace (ztráta pohyblivosti) dafnií, inhibice (zpomalení růstu) řas. Tyto testy mají předepsanou délku, po které se odečítají výsledky a není možné je nijak urychlit.

Výhoda je, že sice zaplatíte drahý rozbor, ale samotné uložení materiálu je řádově levnější, než kdybyste museli materiál skládkovat.

Odběr vzorku

Vyhláška vyžaduje odběr vzorku nezávislou a prozkoušenou osobou. Některé deponie a mezideponie to však nevyžadují a vzorek si můžete odebrat sami.

  • Akreditovaný odběr vzorku našimi pracovníky včetně odběrového protokolu stojí od 550 Kč (záleží na náročnosti odběru, pokud je třeba kopat či vrtat sondu, je cena 1100 Kč).
  • Akreditovaný odběr má navíc výhodu, že vám jej nikdo zpětně nemůže napadnout („ale pane, to jste si mohl nakopat kdekoli, to vám neuznáme“)
  • Dopravu vzorku do laboratoře účtujeme při delší vzdálenosti než 25 km od Prahy nebo Českých Budějovic.

Vzorkovnice a doporučená množství vzorku

Pokud vzorek budete odebírat sami, platí následující:

  • 2 kg materiálu, pokud je mokrý tak i více. Doporučená vzorkovnice je plastový kbelík s víčkem, zdarma u nás k zapůjčení.
  • Je třeba vždy udělat směsný vzorek z více míst, pokud jde například o hromadu zeminy, obejít ji ze všech stran a vzít do kbelíku či sáčku jednu lopatku z každého místa.
  • Pokud je materiál nehomogenní, je třeba odebrat pokud možno všechny složky.
Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám