Rozbor asfaltu

Provozujete obalovnu asfaltu či recyklujete nebo frézujete asfalt? Dle Vyhlášky č. 130/2019 potřebujete rozbor asfaltu. Zařídíme za Vás!

Popis rozboru

Provozujete obalovnu asfaltu, recyklaci asfaltu? Rekonstruujete silnice a frézujete asfalt? Dle Vyhlášky č. 130/2019 potřebujete rozbor asfaltu. Zajistíme jej pro Vás!

Rozbor asfaltu

S platností od 1.6.2019 vstoupila v platnost Vyhláška č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Vyhláška podrobně popisuje, co je všechno třeba splnit, aby asfaltová směs resp. znovuzískaná asfaltová směs přestala být odpadem.

Směs je zatříděná do kvalitativních tříd ZAS-T1 až T4 na základě sumy polycyklických aromatických uhlovodíků.

Analýzy polycyklických aromatický uhlovodíků (PAU)

Cena za akreditované stanovení 16 kongenerů PAU je 1900 Kč bez DPH, v případě většího množství vzorků nabízíme slevu 5-20%.

Termín

Standardní doba zpracování analýzy je týden, lze i do 48 hodin.

Co se týče rychlosti odběru, záleží na domluvě s Vámi, někdy je třeba zajistit zábor silnice apod.

Počty vzorků

Vyhláška stanovuje následující minimální počty vzorků:

  • Pro diagnostiku průzkumem posuzované stavby má být min. jeden vzorek na 20 tisíc m2.
  • Pro již vybouranou znovuzískanou směs má být min. jeden vzorek na 20 tisíc tun.

Vzorkování a doprava

Vzorkování z odfrézované hromady

Pokud máte asfalt odfrézovaný na hromadě nebo deponii, situace je jednoduchá: Vyhláška nespecifikuje, že by odběr musel být akreditovaný, takže stačí, když jej odeberete Vy a vzorek doručíte do laboratoře. Pokud chcete ušetřit čas, vzorek můžeme odebrat my, cena je 690 Kč.

Vzorkování z vývrtu

Vyhláška, že vzorkování a analýza musí proběhnout před zahájením stavebních prací. Vzorkování má proběhnout formou zkušebních vrtů tak, aby bylo možné samostatně posoudit každou asfaltovou vrstvu. Platí následující pravidla pro určení ceny:

  • Cena jednoho vývrtu je 1600 Kč.
  • Lze vytvořit směsný vzorek až z 20 000 m2 s tím, že dílčí vzorek se dělá po 5000 m2
  • 1 směsný vzorek se tedy skládá až ze 4 vrtání: 1600 * 4 = 6400 Kč.
  • Vývrt je dále třeba nařezat a rozdrtit, což stojí 1600 Kč.
  • Vývrtek se skládá z více vrstev, v každé z nich by měly být stanoveny PAU. Pokud budeme uvažovat 3 vrstvy, cena za analýzy bude 1900×3 = 5700 Kč.

Pro shrnutí uvádíme tabulku pro 20 000 m2

Položka Jednotková cena Počet Výsledná cena
Vrtání o průměru 150 mm do hloubky 300 mm 1600 4 6400
Rozdělení vývrtu na vrstvy 1600 1 1600
Stanovení PAU dle 130/2019 (uvažujeme 3 vrstvy) 1900 3 5700
Dokumentace a interpretace 900 1 900
Doprava 15 Kč/km    
Celková cena bez dopravy     14600

Kalkulace pro jiné plochy je uvedena v této tabulce

Cena rozboru

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rozbor asfaltu dle vyhlášky 130/2019

  • Rozbor asfaltu dle vyhlášky 130/2019 samotný rozbor, cena 1900 Kč
  • Rozbor asfaltu dle vyhlášky 130/2019 plocha do 5000 m2, cena 8900 Kč
  • Rozbor asfaltu dle vyhlášky 130/2019 plocha do 10000 m2, cena 10500 Kč
Objednejte si náš rozbor
Objednat rozbor
Není vám něco jasné?
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky


Odeslání výsledků

Do týdne od dodání budete mít na emailu výsledky.

Otestování vzorku

Naše laboratoř se pustí do testování vzorků okamžitě po jejich obdržení.

Odběr vzorku

Vzorek musí odebrat proškolená osoba.

Odběr vzorku

Proškolená osoba může být náš pracovník, nebo Váš zaměstnanec námi proškolený.