Rozbor asfaltu

Provozujete obalovnu asfaltu či recyklujete nebo frézujete asfalt? Dle Vyhlášky č. 283/2023 potřebujete rozbor asfaltu. Zařídíme za Vás!

Popis rozboru

Provozujete obalovnu asfaltu, recyklaci asfaltu? Rekonstruujete silnice a frézujete asfalt? Dle Vyhlášky č. 283/2023 potřebujete rozbor asfaltu. Zajistíme jej pro Vás!

Rozbor asfaltu

S platností od 1.10.2023 vstoupila v platnost Vyhláška č. 283/2023 o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Vyhláška podrobně popisuje, co je všechno třeba splnit, aby asfaltová směs resp. znovuzískaná asfaltová směs a nově penetrační makadam přestala být odpadem.

Směs je zatříděná do kvalitativních tříd ZAS-T1 až T4 na základě sumy polycyklických aromatických uhlovodíků.

Analýzy polycyklických aromatický uhlovodíků (PAU)

Cena za akreditované stanovení 12 kongenerů PAU v matrici asfaltu je 1900 Kč bez DPH, v případě většího množství vzorků nabízíme slevu 5-20%.

Termín

Standardní doba zpracování analýzy je týden, lze i do 48 hodin.

Co se týče rychlosti odběru, záleží na domluvě s Vámi, někdy je třeba zajistit zábor silnice apod.

Počty laboratorních

Vyhláška stanovuje následující minimální počty vzorků:

  • Pro diagnostiku průzkumem posuzované stavby má být min. jeden vzorek na 10 tisíc m2.
  • Pro již vybouranou znovuzískanou směs má být min. jeden vzorek na 5 tisíc tun.

Vzorkování a doprava

Vzorkování z odfrézované hromady

Pokud máte asfalt odfrézovaný na hromadě nebo deponii, situace je jednoduchá: Vyhláška nespecifikuje, že by odběr musel být akreditovaný, takže stačí, když jej odeberete Vy a vzorek doručíte do laboratoře. Pokud chcete ušetřit čas, vzorek můžeme odebrat my, cena je 750 Kč.

Vzorkování z vývrtu

Vyhláška, že vzorkování a analýza musí proběhnout před zahájením stavebních prací. Vzorkování má proběhnout formou zkušebních vrtů tak, aby bylo možné samostatně posoudit každou asfaltovou vrstvu. Platí následující pravidla pro určení ceny:

  • Cena jednoho vývrtu je 1600 Kč.
  • Lze vytvořit směsný laboratorní vzorek až z 10 000 m2 s tím, že jsou nutné alespoň 4 dílčí vzorky (vývrty) 
  • 1 směsný vzorek se tedy skládá ze 4 vrtání: 1600 * 4 = 6400 Kč.
  • Vývrt je dále třeba nařezat a rozdrtit, což stojí 1600 Kč.
  • Vývrtek se skládá z více vrstev, v každé z nich by měly být stanoveny PAU. Pokud budeme uvažovat 3 vrstvy, cena za analýzy bude 1900×3 = 5700 Kč.
  • Jediná výjimka - pokud se jedná o plochu do 2000 m2, stačí 2 dílčí vzorky (vývrty).

Souhrnná tabulka pro plochu do 2000 m2:

Položka Jednotková cena Počet Výsledná cena
Vrtání o průměru 150 mm do hloubky 300 mm 1600 2 3200
Rozdělení vývrtu na vrstvy 1600 1 1600
Stanovení PAU dle 130/2019 (uvažujeme 3 vrstvy) 1900 3 5700
Dokumentace a interpretace 900 1 900
Doprava 15 Kč/km    
Celková cena bez dopravy     11200

 

Souhrnná tabulka pro plochu do 10000 m2:

Položka Jednotková cena Počet Výsledná cena
Vrtání o průměru 150 mm do hloubky 300 mm 1600 4 6400
Rozdělení vývrtu na vrstvy 1600 1 1600
Stanovení PAU dle 130/2019 (uvažujeme 3 vrstvy) 1900 3 5700
Dokumentace a interpretace 900 1 900
Doprava 15 Kč/km    
Celková cena bez dopravy     14600
 

Výluh dle tabulky 2.1 vyhlášky 273/2021

Pokud vzorek vyjde ve třídě T3 nebo T4, je nutné dále pokračovat výluhem dle tab. 2.1 vyhlášky 273/2021.

Rozsah výluhu i limity jsou totožné s výluhem dle tab. 10.1 třída II.

Cena je 2695,-

Objednat rozbor

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zvolte si rozbor:

Rozbor asfaltu dle vyhlášky 283/2023

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky


Odeslání výsledků

Do týdne od dodání budete mít na emailu výsledky.

Otestování vzorku

Naše laboratoř se pustí do testování vzorků okamžitě po jejich obdržení.

Odběr vzorku

Vzorek musí odebrat proškolená osoba.

Odběr vzorku

Proškolená osoba může být náš pracovník, nebo Váš zaměstnanec námi proškolený.