Naše služby

Zaručujeme nejvyšší kvalitu rozborů od laboratorního testování pitné vody až po například rozbor asfaltu. Pomůžeme firmám i soukromým osobám.


Pro soukromé účely

Rozbor pitné vody pro soukromé osoby

cena od 899 Kč

Rozbor pitné vody v akreditované laboratoři v Praze. Zajistíme chemický i bakteriologický rozbor.

Více o rozboru
Pro soukromé účely

Rozbor odpadní vody z DČOV

cena od 359 Kč

Provozujete domovní čistírnu odpadních vod? A víte, že musíte pravidelně dokládat rozbor této odpadní vody? Vše zajistíme za Vás!

Více o rozboru
Pro soukromé účely

Rozbor metanolu v alkoholu

cena od 399 Kč

Za 399 Kč provedeme akreditovaný rozbor alkoholu. Mějte tak 100 % jistotu, že Vaše zásoby alkoholu neobsahují smrtelně jedovatý metanol.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/04

cena od 930 Kč

Úplný a krácený rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/04. Včetně odběru, dopravy a zadání do systému PIVO.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor teplé vody

cena od 600 Kč

Překvapte hygieniky přehlednými a spolehlivými záznamy z rozboru teplé vody, které pro Vás pravidelně, ale i jednorázově zajistíme.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor odpadní vody

cena od 100 Kč

Potřebujete před hygieniky doložit rozbor odpadních vod z čistírny nebo průmyslového podniku? Obraťte se na nás a vše potřebné pro Vás zajistíme.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor vody ve whirlpoolu

cena od 6 060 Kč

Povinnosti spojené s pravidelnými rozbory vody ve vířivce přístupné pro veřejnost nechte na nás. Provedeme odběry a spolehlivě zpracujeme veškeré rozbory.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor vody v bazénu

cena od 1 710 Kč

Na pravidelné rozbory bazénové vody pro potřeby hygieny potřebujete spolehlivého partnera. Naše laboratoř Monitoring poradí, provede odběry a spolehlivě zpracuje veškeré rozbory.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor zeminy a stavebního materiálu

cena od 2 090 Kč

Potřebujete doložit nezávadnost zeminy nebo odpadu? Požaduje po Vás skládka výluhové zkoušky? Jsme tu pro Vás!

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor sedimentu

cena od 6 100 Kč

Rekultivujete rybník nebo část vodního toku a potřebujete z něj uložit sediment? Provedeme rozbor sedimentu a určíme, jak se sedimentem naložit.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor kompostu

cena od 2 150 Kč

Provedeme laboratorní rozbor kompostu dle Vašich požadavků, ale i povinné vyhlášky MŽP ČR a normy ČSN 46 5735.

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Rozbor asfaltu

Provozujete obalovnu asfaltu či recyklujete nebo frézujete asfalt? Dle Vyhlášky č. 130/2019 potřebujete rozbor asfaltu. Zařídíme za Vás!

Více o rozboru
Pro firmy a instituce

Agresivita na beton a ocel

cena od 280 Kč

Jsme dlouholetí partneři geologických a stavebních firem v provádění stavebních rozborů včetně agresivity na beton a ocel. Pomůžeme i Vám!

Více o rozboru
Pro soukromé účely

Rozbor půdy

cena od 2 090 Kč

Provedeme laboratorní rozbor půdy, který ukáže kvalitu jednotlivých půdních parametrů. Získáte ucelený a spolehlivý přehled o případné prosperitě této plochy.

Více o rozboru
Pro soukromé účely

Rozbor vody ze studny

cena od 899 Kč

Jako majitel studny máte nespornou výhodu, o kterou však musíte pečovat. Nechte si provést laboratorní rozbor vody ze studny pro zjištění případného znečištění.

Více o rozboru