Rozbor sedimentu pro uložení na zemědělskou půdu

Provádí se dle Vyhlášky 257/2009 Sb. V nejlepším případě sediment vyhoví limitům a v takovém případě stačí jen tento rozbor.

Popis rozboru

Provádí se rozbor dle Vyhlášky 257/2009 Sb. V nejlepším možném případě sediment vyhoví limitům pro sediment i pro zemědělskou půdu, v takovém případě stačí jen tento rozbor a nemusí se provádět analýza zemědělské půdy.

Stanovení

Cena

Délka zkoušky

Rozbor sedimentů dle Přílohy č. 1 Vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě 8450,-

7-10 dní

Analýza zemědělské půdy

Pokud se sediment má umístit na zemědělskou půdu, je ve většině případů též nutno provést rozbor zemědělské půdy, na níž by byl sediment umístěn. Vyhláška 257/2009 Sb. totiž uvádí limity pro sedimenty i pro půdu, na níž bude ukládán. Pokud by výsledky analýz sedimentu vyhověly požadavkům kladeným na půdu (což bývá velmi zřídka), není nutno provádět analýzu půdy, ale ve většině případů je třeba tyto analýzy provést.

Stanovení

Cena

Délka zkoušky

Rozbory půd dle přílohy č. 3 Vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě 4970,-

7-10 dní

 

Pokud sediment vyhlášce nevyhoví

V případě, že výsledky analýz nevyhoví požadavkům vyhlášky 257/2009 Sb. ani požadavkům vyhlášky 273/2021 Sb., stává se sediment odpadem a je nutno provést další analýzy dle Vyhlášky 273/2021 Sb. O nakládání s odpady, aby bylo možno určit, na jaký typ skládky by se měl sediment uložit. Pro tyto účely je třeba provést analýzy ve výluhu dle tab. 10.1 s doplněním stanovení TOC v sušině.

Stanovení

Cena

Délka zkoušky

Tab. 10.1 Výluhová třída II 2720,- 7-10 dní
TOC 1265,- 7-10 dní

Odběr vzorku a doprava

Vyhláška předepisuje akreditovaný odběr vzorku sedimentu i půdy. Nabízíme

  • akreditovaný odběr vzorku sedimentu našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (2000,-)
  • akreditovaný odběr vzorku zemědělské půdy našimi pracovníky včetně odběrového protokolu (750,-)
  • dopravu vzorku do laboratoře (do 25 km od Prahy a Českých Budějovic zdarma, jinak 17 Kč/km)

 

Objednat rozbor

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Zvolte si rozbor:

Rozbor sedimentu dle Vyhlášky 257/09

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky


Vyjasnění si zadání

Potvrdíme si, že vybraná varianta uložení sedimentu je správná.

Vyjasnění si zadání

Poté Vám zašleme cenovou nabídku, kterou odsouhlasíte.

Odběr vzorku

Po odsouhlasení nabídky Vás kontaktuje náš vzorkař.

Odběr vzorku

Vzorek sedimentu (případně zemědělské půdy) odebere náš vzorkař.

Otestování vzorku a odeslání výsledků

Naše laboratoř se pustí do testování vzorků okamžitě po jejich obdržení.

Otestování vzorku a odeslání výsledků

Do týdne, výjimečně do dvou týdnů od dodání budete mít na emailu výsledky.