Opravdu musíte doložit rozbor vody ze studny?

Pokud se na vás vztahuje vyhláška 252/04, musíte doložit hygieně laboratorní rozbor pitné vody. Co to znamená a na co se připravit?

Denně vypijeme v průměru tři litry vody, aniž bychom zvlášť přemýšleli nad tím, co všechno může obsahovat. Protože většinou nemáme šanci na první pohled zjistit, co spolu s vodou konzumujeme, stanoví vyhláška parametry pro pitnou vodu, které nás chrání před spoustou neviditelných hrozeb. Pro řadu z nás to zároveň znamená povinnosti, pokud jde o doložení laboratorního rozboru zejména studniční vody. Koho se to týká a v jakém rozsahu? Kdy naopak můžete zůstat v klidu?


Týká se vás vyhláška 252/04 a povinnost doložit rozbor vody?

V první řadě je třeba říci, že vyhláška 252/04 nijak nedopadá na chod domácností a soukromých objektů. Pokud čerpáte vodu ze studny do své soukromé kuchyně, stát vás podle této vyhlášky nemá v úmyslu kontrolovat (při kolaudaci budete potřebovat jiný typ rozboru vody). To ale neznamená, že byste neměli být opatrní! Ze strany úřadů vám možná nic nehrozí, ale pozor na obsah studny. O tom, co všechno můžete najít ve vodě, kterou pijete, se dočtete v našem starším článku.

Formality z vyhlášky 252/04 tedy plynou pro podnikatelské a veřejné prostory, jako jsou hotely, restaurace, jídelny, školy, školky a podobně. A to ve dvou různých případech:

 

  •  jako zdroj vody je využívána vlastní studna
  •  jde o kolaudaci prostor

 

Stačí splňovat pouze jednu podmínku.

 

Úplný a krácený rozbor pitné vody

To, že jste povinni doložit rozbor pitné vody, ale ještě neznamená, že se vás týká úplný rozbor. Existuje totiž krácená varianta, se kterou si v řadě případů vystačíte. Jak tedy zjistit, který rozbor se vás týká? Je to jednoduché:

 

  • máte nový vlastní zdroj pitné vody pro podnikatelské účely – musíte doložit úplný rozbor pitné vody
  • máte vlastní zdroj pitné vody pro podnikatelské účely – jednou za dva roky musíte doložit úplný rozbor pitné vody
  • kolaudujete podnikatelský prostor, kde je zdrojem vody obecní vodovod – musíte doložit krácený rozbor pitné vody

 

Pokud vodou zásobujete více než 100 obyvatel, frekvence vyžadovaných rozborů se vám ještě zvýší.

 

Rozbor vody ze studně má i své doplňky

Tím ale dělení nekončí; váš rozbor bude možná vyžadovat i „doplňky“. Co to znamená? Úplný rozbor vzdor svému názvu neměří všechny parametry, které se ve vodě měřit dají, ale pouze parametry plošně určené státem pro všechny případy svorně. Protože ale existují faktory, které ovlivňují vodu jenom za určitých podmínek, pro tyto podmínky jsou vyžadována další měření. Na čem záleží, jestli k rozboru pitné vody budete dokládat i další náležitosti?

Především byste si měli pohlídat to, jakým způsobem s vodou zacházíte a jak jí případně dezinfikujete. Pokud vodu ošetřujete chlorem nebo nějakou jeho sloučeninou, připravte se na další testy. Totéž platí i u upravování vody prostřednictvím ozonu nebo solí stříbra.

Pokud používáte nový podzemní zdroj vody, připravte se na testy uranu. Jestliže existuje podezření na možný obsah pesticidních látek, budete si muset připlatit za testy pesticidů. Existují i další rizikové faktory, které vedou k doplňkům rozboru. Kompletní informaci by vám vždycky měla poskytnou hygienická stanice, potažmo odbor životního prostředí příslušného obecního úřadu.

 

Průběh testování a zadání do systému PIVO

Při testování si dejte pozor, abyste neporušili postup stanovený vyhláškou 252/04, a nepřipravili si tak další práci a zbytečné náklady. Na rozdíl od testů vody, které si můžete udělat pro osobní potřebu, v případech ošetřených vyhláškou je nutné, aby vzorky vody odebíral odborník z laboratoře. Ten použije několik různých vzorkovnic a uloží vzorek tak, aby nedošlo ke znehodnocení vzorků.

Jakmile obdržíte výsledky, je třeba zadat je do systému PIVO (registr pitné vody) provozované hygienickou stanicí. Ne vždycky je to ale na vás. Laboratoř Monitoring za vás výsledky zadá automaticky v rámci testování.

 

Cena rozboru studniční vody podle vyhlášky 252/04

Ceny rozboru se liší nejenom podle toho, jestli vyžadujete úplný nebo zkrácený rozbor a jaké doplňky musíte doložit. Záleží také na vaši vzdálenosti od laboratoře, protože jak je popsáno výše, vzorky musí odebrat laboratorní pracovník. Podívat se můžete na kompletní informace o rozboru pitné vody podle vyhlášky 252/04 včetně ceníku, rámcově ale počítejte s částkou v jednotkách tisíci korun.

Objednat rozbor si můžete on-line a hned.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám