Rozbor vody v kanceláři

Vrátili jste se po 2 měsících zpátky do práce z home office? Možná Vás překvapilo, jak špatná voda Vám teď v práci může téci. Po delší odstávce, způsobené letošní covidovou krizí, mohlo dojít ke zhoršení kvality stojící pitné vody:

  • Pitné vody v rozvodech, která se 2 měsíce nehýbala.
  • Teplé vody, která se kvůli snížení teploty z důvodu vypnutí bojlerů a šetření energií nedostatečně ohřívala a mohla se v ní namnožit legionela.
  • Pitné vody v barelech a různých fontánách apod.

Rádi pro Vás teplou i studenou pitnou vodu odebereme a stanovíme v naší akreditované laboratoři, zda je v pořádku a vyhovuje všem požadavkům legislativy!

Jaké rozbory nabízíme pro podnikatelské subjekty?

Krácený rozbor pitné vody dle vyhlášky 252/04. Jedná se o chemický a bakteriologický rozbor studené vody. Používá se při kolaudaci nových prostor, které jsou připojeny k veřejnému vodovodnímu řádu. Cena je 1530 Kč bez DPH.

První rozbor pitné vody. Jedná se o chemický a bakteriologický rozbor studené vody více zaměřený na fyzikálně chemické parametry, např. tvrdost, vápník, železo. Cena je 1450 Kč bez DPH.

Rozbor teplé vody, vyrobené z pitné vody. Jedná se o chemický a bakteriologický rozbor teplé vody včetně stanovení legionely. Cena je 1700 Kč.

Legionela. Jedná se o nebezpečnou bakterii, která si libuje ve vodě o teplotě mezi cca 25°C a 40°C. Cena za stanovení je 600 Kč bez DPH.

Odběry našimi vzorkaři

Vodu u Vás může odebrat náš vzorkař. Cena za odběr je 500 Kč, pokud bude více odběrových míst v rámci jednoho objektu, za každé další místo je 100 Kč.

Jak rozbory objednat?

Zavolejte na telefon 266 316 272, pište na moni@moni.cz nebo navštivte web www.moni.cz a pošlete online objednávku.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám