Co odhalí rozbor pitné vody i u vás doma

Rozbor pitné vody může odhalit bakterie, závadné trubky nebo třeba průsaky jedovatých hnojiv. Uděláte si obrázek o stavu minerálů i o tvrdosti vody.

K pitné vodě často přistupujeme jako k něčemu samozřejmému: otočíme kohoutkem a je tady. Je ale voda, která k vám dotekla, skutečně pitná? Nejde přitom pouze o to, jakou vodu vám „zaslal“ po potrubí váš dodavatel, ale i o stav trubek nebo třeba o průsaky do vaší studny. Řadu aspektů můžete posoudit sami: pokud voda není čirá, bez chuti a bez zápachu, pravděpodobně se s ní něco děje. To „něco“ může být neškodné a postačí nechat kohoutek chvíli otevřený, než si vodu natočíte ke konzumaci, nebo taky ne. I když ale vaše voda vypadá na první pohled v pořádku, stále může obsahovat anionty a kationty prvků nebo bakterie, které v ní nemají co dělat a které mohou ničit vaše zdraví. Ty ale odhalí pouze důkladný rozbor v laboratoři.

 

Bakteriologický rozbor pitné vody odhalí nežádoucí průsaky

Při rozboru vody se může objevit široké množství bakterií a jejich přítomnost vám pomůže poodhalit, co se s vodou děje, než se dostane dlouhými trubkami až do vaší sklenice. Koliformní bakterie, escherichia coly a enterokoky vás asi zarazí nejvíce – jedná se o bakterie žijící ve střevech teplokrevných živočichů a obvykle (u některých výhradně) se k vám dostanou průsakem z fekálních zdrojů. Tedy třeba ze žumpy nebo z kanalizace.

Nicméně existují i celé řady jiných bakterií, které k vám mohou kohoutkem doputovat. Ty odhalí třeba průsak z kompostu nebo tlející listí. I na takové věci je třeba dát si pozor.

 

Rozbor pitné vody upozorní i na problematické trubky

Největší rozruch v posledních letech způsobily obavy ze starých olověných trubek, ze kterých si stáčelo vodu určenou ke konzumaci spoustu domácností. Ačkoli proběhly dotace na výměnu trubek, ve starších budovách se jejich přítomnost stále nedá vyloučit. Olovo je přitom škodlivé i v menší míře, ve větším množství způsobuje otravu: saturnismus.

Obávané trubky z azbestocementu na druhou stranu obvykle zdraví neohrozí. Pokud totiž nedojde k poškození potrubí, jedovatý azbest se do vody neuvolní. 
Pokud máte zkušenosti s vodou zbarvenou do oranžova, bude se pravděpodobně jednat o uvolnění rzi z trubek, případně o zvýšené množství železa ve vodě. V takovém případě vám pomůže nechat vodu odtéct, než ji použijete ke konzumaci. Změna barvy ale může stát i za horšími skutečnostmi a je lepší zvážit profesionální rozbor vody – podle směrnic by pitná voda přece jen měla být čirá.

 

Minerálů tak akorát

Rozbor pitné vody samozřejmě zkoumá nejenom přítomnost obecně obávaných, jedovatých prvků, ale soustředí se i na minerály. Ačkoli jejich přítomnost širší veřejnost obvykle považuje za ryze pozitivní věc, platí, že všeho moc škodí. Vody s velkým obsahem minerálů při dlouhodobém užívání mohou způsobovat zdravotní komplikace a jejich konzumace se nedoporučuje. Naopak vody s jejich nízkým obsahem povedou k pozvolnému vyplavování minerálů z těla a bude pak třeba doplňovat je z jiných zdrojů.

Přítomnost minerálů lze měřit prostřednictvím vodivosti vody. Vyšší vodivost znamená vyšší množství minerálů.
Poměrně spornou pověst ve vodě má vápník. Je považován za nežádoucí, ale jeho větší množství vám neublíží. Podepíše se ale na vašem potrubí, kde spolu s hořčíkem způsobuje tzv. zarůstání, i na vašich domácích spotřebičích. Podle obsahu vápníku a hořčíku určujeme tvrdost vody.

 

Kvalitní rozbor pitné vody vás uchrání i před hnojivy

Zemědělci používají k hnojení polí a při péči o úrodu mnoho nezdravých látek, které se bohužel prostřednictvím průsaků mohou dostat až do vašeho těla. Problémem jsou zejména dusíkatá hnojiva, o kterých jste pravděpodobně slyšeli i v souvislosti s rozsáhlými mrtvými zónami v oceánech. Na zahrádku a na trávník je použije i mnoho nezemědělců. Dusičnany se v trávícím traktu člověka mění na dusitany a brání okysličování krve. Ve vyšším množství mohou způsobit vážnější zdravotní komplikace.

Kromě dusičnanů se z hnojiv do vody mohou dostat i sírany, které způsobují průjmy a v kombinaci s jinými prvky i tzv. trvalou tvrdost vody.

 

Kdy podstoupit rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody poukáže samozřejmě i na jiné problematické aspekty, například příliš vysoké nebo příliš nízké pH vody, kontaminaci při solení chodníků a vozovek, zvýšený obsah amonných iontů nebo manganu a tak dále. Rozbor pitné vody byste určitě měli podstoupit při kolaudaci nebo po stavebních změnách a v novém provozu. Zjednodušený, kontrolní rozbor je ale třeba dělat pravidelně, zvláště, pokud čerpáte vodu ze studně. Nejde o nic složitého. Stačí odebrat vodu podle pokynů do sterilních vzorkovnic, donést je na odběrné místo nebo si objednat jejich vyzvednutí, a pak už jen počkat na výsledky.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám