Jak odebrat vzorek zeminy

Pokud jde o hromadu zeminy, tak je třeba ji obejít ze všech stran a z každého místa vzít do kbelíku či sáčku alespoň jednu lopatku.

Jak odebrat reprezentativní vzorek
Je třeba vždy udělat směsný vzorek z více míst, pokud jde například o hromadu zeminy, obejít ji ze všech stran a vzít do kbelíku či sáčku jednu lopatku z každého místa.

Pokud je materiál nehomogenní, je třeba odebrat pokud možno všechny složky.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám