Wastewater analysis

Do you need to document the analysisof wastewater from a treatment plant or industrial plant before hygiene control? Contact us and we will provide everything you need.

Description of the analysis

Potřebujete či po Vás hygienická stanice požaduje průmyslový rozbor odpadní vody? Jste majitelem či provozovatelem

 • městské čistírny odpadních vod
 • odlučovače ropných látek
 • tukového lapolu
 • průmyslového podniku a areálu

Ukazatele, které je třeba dodržet, jsou pro dané zařízení stanoveny v provozním řádu nebo v povolení pro vypouštění odpadních vod.

Pro ilustraci cenové hladiny uvádíme nejčastěji požadované ukazatele. Rádi Vám sestavíme nabídku přímo na míru.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Cena

Délka
zkoušky

CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL)

400,-

7-10 dní

CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL),amoniakální dusík (N-NH4)

470,-

7-10 dní

CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL), amoniakální dusík (N-NH4), celkový fosfor (Pc)

670,-

7-10 dní

 Odlučovače ropných látek (ORL)

Odlučovače ropných látek (ORL)

Cena

Délka
zkoušky

NEL, nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné látky (RL), pH

645,-

7-10 dní

Uhlovodíky C10-C40

660,-

7-10 dní

 Odlučovače tuků – tukové lapoly (OT)

Odlučovače tuků – tukové lapoly (OT)

Cena

Délka
zkoušky

Tuky (EL), nerozpuštěné látky (NL) , rozpuštěné látky (RL), pH

645,-

7-10 dní

Tuky a oleje

800,-

7-10 dní

 Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod

Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod

Cena

Délka
zkoušky

Uhlovodíky C10-C40

660,-

7-10 dní

NEL

420,-

7-10 dní

Tuky (EL)

420,-

7-10 dní

NEL + EL

530,-

7-10 dní

Tuky a oleje

800,-

7-10 dní

BSKvčetněCHSKCr

300,-

7-10 dní

CHSKCr

110,-

7-10 dní

Celkový dusík (Nc)

190,-

7-10 dní

Celkový fosfor (Pc)

200,-

7-10 dní

nerozpuštěné látky (NL)

100,-

7-10 dní

rozpuštěné látky (RL)

100,-

7-10 dní

Odběry vzorků odpadních vod

Prostý vzorek

500,-

Slévaný vzorek 8 hod. směsný

1600,-

Slévaný vzorek typu  A  (2 hod. směsný,  8 x po 15 min.)
dle Vyhlášky č.293/2002 Sb.

1100,-

Slévaný vzorek typu B  (24 hod. směsný,  12 x po 2 hod.) dle Vyhlášky č.293/2002 Sb.

3300,-

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Price of analysis

All prices are without VAT.

Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod

 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod rozpuštěné látky (RL), price 100 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod nerozpuštěné látky (NL), price 100 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod Celkový fosfor (Pc), price 200 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod CHSKCr, price 110 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod Celkový dusík (Nc), price 190 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod Tuky a oleje, price 800 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod BSK5 včetněCHSKCr, price 300 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod NEL + EL, price 530 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod Tuky (EL), price 420 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod NEL, price 420 Kč
 • Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod Uhlovodíky C10-C40, price 660 Kč

Odlučovače tuků – tukové lapoly (OT)

 • Odlučovače tuků – tukové lapoly (OT) uky a oleje, price 800 Kč
 • Odlučovače tuků – tukové lapoly (OT) Tuky (EL), nerozpuštěné látky (NL) , rozpuštěné látky (RL), pH, price 645 Kč

Odlučovače ropných látek (ORL)

 • Odlučovače ropných látek (ORL) Uhlovodíky C10-C40, price 660 Kč
 • Odlučovače ropných látek (ORL) NEL, nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné látky (RL), pH, price 645 Kč

Čistírny odpadních vod (ČOV)

 • Čistírny odpadních vod (ČOV) CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL), amoniakální dusík (N-NH4), celkový fosfor (Pc), price 670 Kč
 • Čistírny odpadních vod (ČOV) CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL), price 400 Kč
 • Čistírny odpadních vod (ČOV) CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL),amoniakální dusík (N-NH4), price 470 Kč

Odběry vzorků odpadních vod

 • Odběry vzorků odpadních vod Prostý vzorek, price 500 Kč
 • Odběry vzorků odpadních vod Slévaný vzorek 8 hod. směsný, price 1600 Kč
 • Odběry vzorků odpadních vod Slévaný vzorek typu A (2 hod. směsný, 8 x po 15 min.) dle Vyhlášky č.293/2002 Sb., price 1100 Kč
 • Odběry vzorků odpadních vod Slévaný vzorek typu B (24 hod. směsný, 12 x po 2 hod.)dle Vyhlášky č.293/2002 Sb., price 3300 Kč
Order our analysis
Write us
Is something not clear to you?
Contact us

To get your results only three steps are needed


Odběr vzorku

Vzorek musí dle platné legislativy odebrat náš vzorkař.

Water sampling

The sample must be taken by our sampler according to the valid legislation.

Analysis

We will start analysing your samples as soon as we get them.