Teplota vody z kohoutku: Jaká je ideální teplota a jaké jsou normy?

Teplotu vody z kohoutku upravuje zákon, může mít ale i svá specifika. Jak teplá či studená voda vám musí téct z vodovodu? Je teplá voda pitná?

Co nám říká norma? 

Teplota vody z kohoutku je dána normou, konkrétně vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. Tato vyhláška se vztahuje na vlastníka budovy – v případě rodinného domu jste to tedy vy sami, kdo má odpovědnost.  

Důvodů, proč se teplota vody upravuje normou, je několik. Tím hlavním je pravděpodobně to, aby se zamezilo šíření různých bakterií, které by pro lidské tělo mohly znamenat potíže. Například bakterie Legionelly se v bojlerech vyskytují poměrně běžně a právě správně nastavená teplota vody a udržované potrubí eliminuje hrozící nebezpečí. 

Teplota studené vody z kohoutku 

Jakmile otevřete kohoutek naplno, teplota studené vody by neměla přesáhnout 25 °C. Jestliže se vám zdá vaše voda příliš teplá, je možné, že potrubí studené vody vede kolem tepelných zdrojů – například v souběhu s potrubím teplé vody nebo ústředního vytápění. 

Konkrétních teplot musí voda dosáhnout nejpozději po 30 vteřinách od úplného otevření kohoutku. Tato doba je stanovená hlavně kvůli tomu, aby nebylo nutné spotřebovat tolik vody. Maximálně tedy odpustíte 2–3 litry vody, než je teplota vody ideální pro vaše účely. 

Teplota teplé vody z kohoutku 

Teplá voda musí být celoročně v rozmezí mezi 45–60 °C, a to minimálně od 6 do 22 hodin. Při úplném otevření kohoutku se jí musíte opět dočkat do 30 vteřin.  

Jelikož při teplotě 60 °C už člověku hrozí opaření, nejvyšší teplota se často ve veřejných institucích omezuje právě na 45 °C. Využívají toho například nemocnice, školy a podobně. V mateřských školách a pečovatelských domech to může být dokonce až 38 °C.  

Důležité je, že vodovody musí být navrhnuty tak, aby jimi prošla voda o teplotě 70 °C – kvůli termické dezinfekci.  

Je teplá voda z kohoutku pitná? 

Teplá voda z kohoutku může i nemusí být pitná, záleží na jejím přesném složení. Bez rozboru konkrétní vody její pití nedoporučujeme. I když je pitná voda z kohoutku pravidelně kontrolována pomocí rozborů a musí splňovat celou řadu parametrů, teplá voda má své parametry mírně odlišné a odděluje se od té pitné. Více jsme se o tom rozepsali v článku Je teplá voda pitná?   

Nechte si udělat rozbor teplé vody 

Pokud si chcete být jistí, že je všechno v pořádku, nechte si udělat rozbor teplé vody, který vám prozradí, jestli zrovna ta vaše není kontaminovanáVybírat můžete z konkrétních i rozsáhlejších rozborů na našich stránkách. 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám