Spodní voda na pozemku aneb jak na její odvodnění

Podzemní vody jsou nejcitlivějším zdrojem kvalitní pitné vody. Co když je ale z dobrého sluhy špatný král – a vy máte spodní vody na pozemku moc?

Co je spodní voda?

Jak název napovídá, spodní voda je voda, která se nachází pod povrchem země. Drtivá většina spodní vody se pod zem dostává z jejího povrchu. Protože podzemní voda tvoří až 20 % sladkovodních zásob, využívá se i jako zdroj pitné či užitkové vody. Rizika s sebou však nese, pokud máte spodní vody na pozemku příliš. Ve kterých situacích se to děje?

  • Pokud se chystáte stavět dům, určitě byste měli už ve fázi projektu řešit stav spodní vody. Jinak hrozí, že vám bude voda výkopy zaplavovat.

  • Nedaří se vaší úrodě? Na podmáčeném pozemku toho příliš nevypěstujete.

  • V případě stávajících staveb hrozí, že spodní voda naruší statiku domu. V domech s neošetřenými základy bývá zpravidla i zvýšená vlhkost, protože zdivo do sebe vlhkost ze země nasává. Spolu s vlhkostí se mohou začít objevovat i problémy s plísní.

Kde se spodní voda na pozemku bere?

Než začnete řešit následek, zaměřte se na příčinu nadměrného zavodnění pozemku. Důvodů může být hned několik:

  • Dešťová voda nemá kam odtékat a drží se na pozemku.

  • Opakující se klimatické faktory, jako je tání sněhu.

  • Hladina spodní vody je sama o sobě příliš vysoká.

  • Pozemek je nahodile zavodňován v důsledku povodní nebo jiných havárií.

  • Zvýšená hladina blízkého vodního toku s nedostatečně velkým korytem.

Situaci mohou zhoršovat i další proměnné, jako třeba nešťastně vyspádovaný pozemek či nepropustná jílovitá půda. Někdy je třeba hledat příčinu i u sousedů. Pokud se změní vodní poměry na okolních pozemcích (například přehrazením pramene v důsledku stavby), může si voda hledat novou cestu přes ten váš.

Snížit objem spodní vody můžete několika způsoby

Jak tedy s přemokřenou půdou naložit? Záleží na povaze půdy, na příčině a intenzitě zamokření i na tom, jak potřebujete s pozemkem dále nakládat. V souvislosti s odvodněním pozemku se můžete setkat se dvěma technikami:

  • Biologické techniky jsou účinné pro půdy, které nejsou k zamokření tolik náchylné. V takových případech postačí úprava půdy a vysázení porostů, které vodu z půdy vytahují. Báječně fungují třeba topoly nebo vrby.

  • Technické techniky v sobě obsahují úpravy pomocí odvodňovacích kanálů, příkopů a drenáží.

Jestliže vám to okolnosti a terén umožňují, je nejvhodnějším řešením vyspádovat pozemek tak, aby mohla voda volně odtékat. Pokud je na váš případ pouhá terénní úprava krátká, budete muset přistoupit k dalším opatřením. Nejde však o nic komplikovaného.

Do potřebné hloubky odborník připraví drenážní rýhy, které vystele geotextilií a vysype štěrkem. Na ten následně položí drenážní trubky. Ty opět zasype štěrkem a přikryje geotextilií. Nakonec se rýhy zasypou a srovnají s okolním terénem. Díky systému drenážních trubek bude voda odváděna mimo váš pozemek – anebo třeba do rybníčku na vaší zahradě.

Spodní vodu můžete proměnit ve výhodu

Už v úvodu článku jsme naznačili, že spodní vodu, pokud jí není nechtěný přebytek, můžete využít ve svůj prospěch. Zvažte třeba výstavbu vlastní studny. Počáteční investice se vám brzy vrátí. Nezapomeňte však na pravidelnou údržbu a kontrolu kvality vody.

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám