Sanace studny po povodni: Jaký je správný postup?

Postihla vás povodeň, která zaplavila vaši studnu? Je nutné provést sanaci studny, aby byla voda opět čistá a pitná. Poradíme, jak na to.

Co je sanace studny? 

Sanace studny je vyčistění a znovuuvedení do použitelného stavu. Začněte s ní až poté, co opadne povodňová vlna a klesne hladina podzemních vod. Pokud nebyla studna při povodních přímo zasažená, stačí studnu jednorázově vyčistit a dezinfikovat. Pokud ale povodeň vaši studnu zasáhla, je třeba provést kompletní sanaci. 

Postup při sanaci studny 

Sanace studny vyžaduje dodržení správného postupu a doporučuje se k této činnosti přivolat odborníky. Prostředí studny totiž představuje řadu rizik, jako je například pád z výšky, udušení nebo otrávení. Pokud se i přesto rozhodnete, že se do sanace studny pustíte sami, postupujte podle těchto kroků: 

 1. Vyzbrojte se ochrannými pomůckami gumové rukavice a brýle. 

 1. Mechanicky očistěte vnější stěny studny a čerpací zařízení od nečistot, jako jsou listí, větve, bahno nebo cokoliv jiného. Vnější část krytu studny opravte a opláchněte čistou vodou. 

 1. Odstraňte zákrytovou desku, kterou ze všech stran omyjte. Otevřete studnu a instalujte čerpací zařízení. 

 1. Před vstupem do studny odčerpejte celý objem vody, pokud ve studni najdete silnou vrstvu bahna. Také svíčkou nebo detektorem zkontrolujte, jestli ve studni nejsou jedovaté plyny. Pokud ano, odstraňte je vývěvou nebo kompresorem. 

 1. Mechanicky očistěte vnitřní stěny studny, čerpací zařízení i dno studny a vodou vše důkladně opláchněte.  

 1. Následně vodu vyčerpejte, nejlépe do odpadu nebo dál od studny, aby nedošlo k opětovné kontaminaci studny, okolních studní a půdy. 

 1. Desinfekčním prostředkem (roztok chlornanu sodného 0,5 %, roztok chlorového vápna 10 %) omyjte vnitřní stěny studny a čerpací zařízení. Můžete použít i Savo v poměru 1 díl Sava na 10 dílů vody. 

 1. Opláchněte čistou vodou a vyčerpejte. 

 1. Odstraňte pokryv dna a nečistoty, které se nacházejí na dně studny: štěrk, písek, bahno nebo jiné elementy. Dno a vtokové otvory důkladně očistěte. 

 1. Opravte stěny studny a utěsněte spárování. 

 1. Stěny i dno znovu omyjte a vodu vyčerpejte. 

 1. Dno studny pokryjte novým štěrkem nebo hrubozrnným pískem. 

 1. Studnu naplňte vodou, a pokud je stále kalná, čerpejte, dokud nebude čistá. 

 1. Čerpací zařízení demontujte. 

 1. Na závěr přidejte prostředek pro dezinfekci pitné vody (Savo nebo Sagen) a studnu uzavřete zákrytovou deskou. 

Tento postup sanace můžete použít pouze u kopaných (šachtových) studní. Pokud máte na zahradě vrtanou studni, můžete ji jen vyčerpat a dezinfikovat. Pro další práce je nutné povolat odbornou firmu, která vrt prohlédne i kamerou. 

Nakonec proveďte rozbor vody – ukáže, jestli byla sanace studny úspěšná 

Za dva až tři týdny nechte provést rozbor vody, abyste věděli, jestli sanace studny proběhla v pořádku a voda je pitná. Kontrolní rozbor vody ze studny provede i Laboratoř Monitoring, která k němu nabízí také rozbor vody rozšířený o pesticidy. Budete tak mít stoprocentní jistotu, že je voda pitná. 

Není vám něco jasné?

+420 266 316 272
Napište nám