Vyvracíme mýty: Je možný přenos koronaviru pitnou vodou?

Koronavirus ve vodě: Pitná voda koronavirus

 

Pitná voda a koronavirus: jak je to doopravdy

Přítomnost COVID-19 ve vodě, která je určená k pití, dosud zaznamenána nebyla. Světová zdravotnická organizace (WHO) a několik dalších zahraničních organizací se shodlo, že nakažení koronavirem z pitné vody nehrozí. Rozdílné zprávy se však pojí s povrchovými a odpadními vodami.

Tip: Přečtěte si článek Jak poznáte, že je vaše voda skutečně pitná.

 

Covid ve vodě povrchové

V povrchové vodě se koronavirus vyskytovat může. Ani v takovém případě se však nemusíte nákazy obávat. Všechny úpravny pitné vody, které povrchovou vodu zpracovávají, totiž používají dezinfekci. Ta COVID-19 spolehlivě zničí.

 

Koronavirus ve vodě: Čističky odpadních vod představují potenciální riziko

Několik výzkumů potvrzuje, že se koronavirus může nacházet v odpadních vodách. Opět se však nejedná o problém. V čističkách odpadních vod totiž dochází k řadě procesů, které virus zničí. Po vyčištění tedy koronavirus ve vodě není a veškerá voda, která z čističky vychází, je opět čistá. S COVIDEM-19 ve vodě tak běžní lidé vůbec nepřijdou do styku.

Jediní, komu hrozí potenciální riziko, jsou zaměstnanci čističek. I u nich je však riziko spíše hypotetické. Při práci se znečištěnou vodou totiž používají ochranné pomůcky, a to nejen kvůli koronaviru, ale i kvůli všem ostatním zdravotním rizikům, která se s odpadní vodou pojí. Proti nákaze jsou tedy dobře chráněni.

 

COVID a domácí čistírny odpadních vod

Pokud máte domácí čistírnu odpadních vod, je možné, že se COVID nachází právě v ní. Nemusíte se ale bát – stejně jako klasická čistička, i ta domácí ho spolehlivě zlikviduje. Platí pro vás však stejné pravidlo jako pro pracovníky čističek. Při práci s DČOV vždy používejte ochranné pomůcky. Dejte také pozor na to, aby nedocházelo k průsakům z žumpy nebo septiku do studny.

Tip: Přečtěte si článek Jak pečovat o domácí čistírnu odpadních vod a nedostat pokutu.

 

Koronavirus ve vodě z nemocnic

Zvláštní pravidlo platí pro odpadní vodu z nemocnic, kde je vyšší koncentrace nakažených, a tím pádem hrozí i větší riziko, že bude zdejší odpadní voda kontaminovaná. Na tuto hrozbu však myslí norma ČSN 75 6406: Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu. Ta stanovuje, že veškeré odpadní vody ze zdravotnických zařízení musí být dezinfikovány.

 

COVID ve vodě by mohl předpovědět, kde se nákaza vyskytne

Potvrzená přítomnost COVID-19 ve vodě znamená i jednu pozitivní zprávu: vědci by mohli být schopní podle odpadních vod určit, kde se objeví další vlna nákazy. Virus totiž infikované osoby vylučují ještě předtím, než se u nich začnou projevovat příznaky. Jestli je metoda předvídání nákazy podle koronaviru ve vodě správnou cestou, nebo slepou uličkou, ale odhalí až čas. Zatím na toto téma pouze probíhají výzkumy.

 

Koronavirus ve vodě sice není, jiné nemoci ale ano

Pitná voda a koronavirus sice nejdou dohromady, avšak jiným nemocem, bakteriím či škodlivým látkám se ve vodě daří.

Jednou z takových nemocí je například legionellóza, která hrozí především v kancelářích a provozovnách, které byly v průběhu pandemie zavřené. Legionella – bakterie, která nemoc způsobuje – se množí především v bojlerech, rozvodech teplé vody a klimatizačních systémech. Podobně jako koronavirus napadá dýchací cesty. Mezi její projevy patří zimnice, horečka, bolesti hlavy a potíže s dýcháním. V nejhorším případě způsobuje atypický zápal plic, který může být až smrtelný.

Riziko představují i dusitany, bakterie Escherichia coli a další škodliviny, které se v pitné vodě mohou nacházet. I když se vám voda ve skleničce zdá čistá, můžou se v ní vyskytovat látky, které pouhým okem nepostřehnete. Pokud si chcete být skutečně jistí, co pijete, nechte si vyhotovit rozbor pitné vody. Ten je totiž sázkou na jistotu.

Poptejte náš rozbor
Poptat rozbor
Není vám něco jasné?
Napište nám