Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/04

Úplný a krácený rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/04. Včetně odběru, dopravy a zadání do systému PIVO.

Popis rozboru

Pro koho je rozbor dle Vyhlášky 252/04 určen? Obecně pro všechny podnikatelské subjekty, školy, jídelny, restaurace, ve kterých se používá jako zdroj vody vlastní studna.

Dále se krácený rozbor používá při kolaudaci podnikatelských prostor, i když je používána voda z vodovodu.

Typy rozborů

Rozlišujeme 2 základní typy rozborů:

 • Úplný rozbor
 • Krácený rozbor

Úplný rozbor dle Vyhlášky 252/04

Kdy je potřeba: U nového vlastního zdroje pitné vody pro podnikatelské účely (hotel, restaurace, školka, …) a poté jednou za 2 roky.

Základní cena: 5600 Kč

Stanovované ukazatele:
Chemické ukazatele, těžké kovy, bakteriologické ukazatele, TOL, PAU.

Doplňkové parametry úplného rozboru

 • akrylamid, epichlorhydrin cena dohodou (Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle vysvětlivky 10 v příloze č. 1 k této vyhlášce a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat.)
 • berylium 130,- (Stanovuje se vždy u nového zdroje a dále tam, kde nálezy beryllia přesahují 30 % limitní hodnoty.)
 • bromičnany 200,- (Stanovuje se jen u vody ošetřené ozonem nebo chlornanem sodným.)
 • Clostridium perfringens 150,- (Stanovuje se pouze u pitných vod upravovaných přímo z vod povrchových nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami.)
 • chlor volný 100,- (Stanovuje se pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody.)
 • chlorečnany 200,- (Stanovují se pouze v případě oxidace nebo dezinfekce vody pomocí chlornanu sodného nebo oxidu chloričitého.)
 • chloritany 200,- (Stanovují se pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody.)
 • ozon 110,- (Stanovuje se pouze v případě použití chloru nebo prostředků obsahujících chlor, oxidu chloričitého nebo ozonu při úpravě vody. Za úpravu se považuje i dezinfekce vody.)
 • pesticidní látky 2500,- (Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní. Rozsah je následující: aldrin, dieldrin, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan sulfát, endrin, endrin aldehyd,  heptachlor, heptachlor epoxid, hexachlorbenzen, isodrin, methoxychlor, mirex, oktachlorstyren, oxychlordan, pentachlorbenzen, triflutralin, polohové izomery následujících látek – DDD, DDE, DDT, HCH včetně lindanu (γ-HCH), acetochlor, alachlor, ametryn, atrazin,  atrazine-desethyl, atrazine-deisoprophyl, chloridazon, matazachlor, metolachlor, prometryn, propazin, simazin, terbutylazin, terbutryn.)
 • stříbro 130,- (Stanovuje se u vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.)
 • TOC 550,- (Nemusí se stanovovat u zdrojů dodávajících méně než 10 000 m3 vody denně.)
 • uran 200,- (Stanovuje se vždy u nového zdroje podzemní vody, dále tam, kde nálezy radioaktivních ukazatelů indikují přítomnost uranu ve vodě, a tam, kde nálezy uranu přesahují 30 % limitní hodnoty.)
 • vinylchlorid 450,- (Stanovení v pitné vodě se provede jen v případě, kdy není možné provést výpočet podle vysvětlivky 10 v příloze č. 1 k této vyhlášce a látka se vzhledem k použitým materiálům může ve vodě vyskytovat. Stanovení chlorethenu (vinylchloridu) se provede u nových zdrojů před jejich uvedením do provozu.)

Nejčastější kombinace

 • Úplný rozbor, nový vrt, bez pesticidů 5930,- (Úplný + Be + uran)
 • Úplný rozbor, nový vrt, včetně pesticidů 8430,- (Úplný + Be + uran + pesticidy)
 • Úplný rozbor, podzemní voda, dezinfikované zdroje, bez pesticidů 6670,- (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon)
 • Úplný rozbor, podzemní voda, dezinfikované zdroje, včetně pesticidů 9170,- (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon + pesticidy)
 • Úplný rozbor, povrchová voda, dezinfikované zdroje, bez pesticidů 6820,- (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + Clostridium + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon)
 • Úplný rozbor, povrchová voda, dezinfikované zdroje, včetně pesticidů 9320,- (Úplný + Ag + Be +  bromičnany + Clostridium + chlor volný+ chloritany +chlorečnany + ozon + pesticidy)

Krácený rozbor dle Vyhlášky 252/04

Kdy je potřeba: při kolaudaci podnikatelských prostor i při obecním zdroji vody, u vlastního zdroje pitné vody pak jednou za rok.

Základní cena: 930 Kč

Stanovované ukazatele:
E.Coli, počty kolonií při 22 a 36°C, amonné ionty, barva, dusičnany, CHSKMn, chuť, konduktivita, pach, pH, zákal, železo.

Doplňkové parametry kráceného rozboru

 • dusitany 90,- (Stanovuje se pouze v případě, že se provádí dezinfekce vody chloraminací.)
 • hliník 80,- (Stanovuje se pouze při použití koagulačního činidla na bázi hliníku.)
 • chlor volný 100,- (Stanovuje se pouze v případě použití prostředků obsahujících chlor.)
 • mangan 80,- (Stanovuje se pouze v případě, kdy je mangan z vody při úpravě odstraňován.)
 • mikroskopický obraz 250,- (Stanovuje se v případě, je-li zdrojem povrchová voda.)

Nejčastější kombinace

 • Krácený rozbor upravené podzemní vody 1280,-
 • Krácený rozbor upravené povrchové vody (dříve Krácený I) 1530,-

Doprava a odběr

Odběr vzorku musí být proveden naším pracovníkem a stojí 500 Kč.

Doprava do 25 km od Prahy nebo Českých Budějovic je zdarma, nad 25 km je cena 10 Kč/km.

Zadání výsledků do systémů PIVO

Po dokončení analýzy za Vás zdarma zadáme výsledky do registru PIVO (pitné vody), provozované hygienickou službou.

Kdy se dozvím výsledky?

Výsledky jsou běžně dostupné do týdne až čtrnácti dnů. V případě zaplacení při předání vzorku lze protokol s výsledky zaslat emailem.

Co dělat, pokud výsledky dopadnou špatně?

V případě nepříznivých výsledků zkoušek nabízíme zdarma konzultace a návrhy na řešení ve spolupráci s firmou AQUA Cleer, s.r.o., která se zabývá úpravami vod.

Cena rozboru

Platit je možné v hotovosti při odběru nebo na fakturu.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Úplný rozbor

 • Úplný rozbor nový zdroj vody, bez pesticidů, cena 5930 Kč
 • Úplný rozbor nový zdroj vody, včetně pesticidů, cena 8430 Kč
 • Úplný rozbor s úpravnou vody, bez pesticidů, cena 6820 Kč
 • Úplný rozbor s úpravnou vody, včetně pesticidů, cena 9320 Kč

Krácený rozbor

 • Krácený rozbor neupravené podzemní vody, cena 930 Kč
 • Krácený rozbor upravené podzemní vody, cena 1280 Kč
 • Krácený rozbor upravené povrchové vody, cena 1530 Kč
Objednejte si náš rozbor
Objednat rozbor
Není vám něco jasné?
Napište nám

K získání výsledků rozboru stačí 3 kroky


Odběr vzorku

Vzorek musí dle platné legislativy odebrat náš vzorkař.

Odběr vzorku

Vodu odebereme do cca 10 různých vzorkovnic a uložíme do chladu.

Otestování vzorku

Naše laboratoř se pustí do testování vzorků okamžitě po jejich obdržení.

Odeslání výsledků

Do dvou týdnů od dodání budete mít na emailu výsledky.