Rozbor vody ve whirpoolu

Provozujete whirlpool (vířivku), přístupný veřejnosti? Víte, že máte povinnost zajistit pravidelný rozbor vody ve whirlpoolu? Tuto povinnost ukládá Vyhláška č. 238/2011 Sb. Ministerstva zdravotnictví. Odběry i rozbory těchto vod musí provádět akreditovaná laboratoř.

whirpool

Jak často je třeba rozbor vody ve whirpoolu provádět?

Každý veřejnosti přístupný whirlpool musí mít pravidelné rozbory vody. Četnost rozborů je dána Vyhláškou č. 238/2011 Sb.:

  • 1x měsíčně je třeba provádět stanovení ve větším rozsahu,
  • 1x za 14 dní v menším rozsahu.

V případě, že 5x po sobě nebude nalezeno žádné bakteriologické znečištění, snižuje se automaticky interval na 1x měsíčně ve větším rozsahu. Konkrétní příklady provedení odběrů při různých rozsazích jsou uvedeny v PDF níže.

Odběrová místa jsou dle Vyhlášky č. 238/2011 Sb. následující:

  • vždy je třeba vzorkovat bazén
    • nad 2 m3 se vzorkuje zvlášť přední a zvlášť zadní strana
    • do 2 m3 se odebírá jen jeden směsný vzorek)
  • přítok (úpravna)

Cenové kalkulace

Cena závisí na velikosti whirlpoolu, do 2 m3 je nižší cena. Dále se cena snižuje po dosažení 5 negativních výsledků bakteriologického rozboru.

Případná sleva je věcí jednání, kontaktujte nás a určitě se domluvíme:-)

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Whirpool do 2 m3

Whirpool nad 2 m3

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Komu se výsledky rozborů předkládají?

Výsledky rozborů se zadávají do databáze PIVO, kterou provozuje Hygienická služba (dále „HS“). Při případné kontrole od HS je nutné doložit, že voda ve vířivce je pravidelně kontrolována a je vždy vyhovující.

Co bude při péči o vířivku dělat naše laboratoř a jaké povinnosti při péči o vířivku připadají na Vás?

Vy či Váš pracovník se musí starat o to, aby bylo ve vířivce správné množství chlóru, správná hodnota pH atp., podrobněji vizte Vyhlášku č. 238/2011 Sb. My Vám na základě rozborů sdělíme, že vířivka funguje správně, že voda neobsahuje žádné bakterie, že množství chlóru je v pořádku, pH je v normě atp. Při případném problému Vás ihned informujeme, počkáme na zjednání nápravy a poté provedeme opětovný odběr.

Žádost o cenovou kalkulaci - whirlpool

Rádi vám zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci přesně na míru! Zavolejte na tel. 266 316 272 nebo vyplňte následující formulář:

Informace o whirlpoolu

Kontaktní informace