Rozbor sedimentu – podrobně

Stránka je určena zájemcům o bližší pochopení problematiky. Pokud se v nabídce neorientujete nebo se ani orientovat nechcete, kontaktujte nás pomocí formuláře vpravo a pomůžeme vám.

V současnosti existují 3 možnosti, jak se sedimentem naložit a jejich případné kombinace:

  1. Uložit na zemědělskou půdu
  2. Použít na terénní úpravy
  3. Uložit na skládce

Novým zákazníkům nabízíme zaváděcí ceny se slevou 10% oproti běžným cenám. Veškeré ceny jsou bez DPH.

1. Uložení sedimentu na zemědělskou půdu

Provádí se rozbor dle Vyhlášky 257/2009 Sb. V nejlepším možném případě sediment vyhoví limitům pro sediment i pro zemědělskou půdu, v takovém případě stačí jen tento rozbor a nemusí se provádět analýza dle bodu 1.1

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

Rozbor sedimentů dle Vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě 5420,- 4878,-

7-10 dní

1.1 Analýza zemědělské půdy

Pokud se sediment má umístit na zemědělskou půdu, je ve většině případů též nutno provést rozbor zemědělské půdy, na níž by byl sediment umístěn. Vyhláška 257/2009 Sb. totiž uvádí limity pro sedimenty i pro půdu, na níž bude ukládán. Pokud by výsledky analýz sedimentu vyhověly požadavkům kladeným na půdu (což bývá velmi zřídka), není nutno provádět analýzu půdy, ale ve většině případů je třeba tyto analýzy provést.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

Rozbory půd dle Vyhlášky 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě 3270,- 2943,-

7-10 dní

2. Použití sedimentu k terénním úpravám

Má-li se sediment použít na povrch terénu, provádí se rozbor dle Vyhlášky 294/05 Sb. Tabulka 10.3.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

Vyhláška 294/2005 Sb.
Tab. 10.3

5900,-

5310,-

7-10 dní

2.1 Pokud nevyjde Tabulka 10.3

V případě, že sediment nevyhoví Tabulce 10.3 v nejvýše 3 parametrech, lze provést testy ekotoxicity dle Tabulky 10.2 nebo 10.4 Vyhlášky 294/05 Sb. Pokud je sediment splní, lze jej použít na povrch terénu. Pokud nesplní, stává se odpadem.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

Vyhláška 294/2005 Sb.
Tab. 10.2
nebo 10.4

7500,-

6750,-

14-21 dní

3. Odvezení sedimentu na skládku

V případě, že výsledky analýz nevyhoví požadavkům vyhlášky 257/2009 Sb. ani požadavkům vyhlášky 294/2005 Sb., stává se sediment odpadem a je nutno provést další analýzy dle Vyhlášky 294/2005 Sb. O nakládání s odpady, aby bylo možno určit, na jaký typ skládky by se měl sediment uložit. Pro tyto účely je třeba provést analýzy ve výluhu dle tab. 2.1 s doplněním stanovení TOC v sušině.

Stanovení

Cena

Cena po slevě 10%

Délka zkoušky

Tab. 2.1 Výluhová třída II 1790,- 1611,- 7-10 dní
TOC 1000,- 900,- 7-10 dní