Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/2004

Jste provozovatelem hotelu, penzionu, restaurace, cukrárny či kavárny a používáte jako zdroj pitné vody vlastní studnu či pramen? Máte v obci vlastní zdroj pitné vody? Ve všech těchto případech Vyhláška 252/2004 Sb. předepisuje povinnost provádět rozbory pitné vody.

Obvyklá četnost je jednou za 2 roky pro úplný rozsah a jednou za 1 rok pro krácený rozsah. Předepsaná čestnost a rozsah rozborů je dána vyhláškou MZd 252/2004 Sb. nebo je předepsána příslušným úřadem.

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Doprava a odběr

Odběr vzorku naším pracovníkem stojí 500 Kč.

Doprava do 30 km je zdarma, nad 30 km je cena 8 Kč/km.

Zadání výsledků do systémů PIVO

Po dokončení analýzy za vás zdarma zadáme výsledky do registru PiVO (pitné vody), provozované hygienickou službou.

Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/2004 Sb. Úplný rozbor (5900,- Kč)

Cena: 5900 Kč

Stanovované ukazatele:
chemický a bakteriologický rozbor, chlor volný, kyanidy celkové, chloritany, bromičnany, těžké kovy, ClU, THM, BTEX, PAU

 Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/2004 Sb. Úplný rozbor pro neupravované zdroje

Cena: 5107 Kč

Stanovované ukazatele:
chemický a bakteriologický rozbor, kyanidy celkové, těžké kovy, ClU, THM, BTEX, PAU

 Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/2004 Sb. Krácený rozbor

Cena: 1380 Kč

Stanovované ukazatele:
E.Coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, počty kolonií při 22 a 36°C, mikroskopický obraz (abioseston, počet organizmů a živé organismy), amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, hliník, chlor volný, CHSKMn, chuť, konduktivita, mangan, pach, pH, zákal, železo.

Do čeho odebrat vzorek?

Máte-li předepsán odběr akreditovanou laboratoří nebo nechcete ztrácet čas, provedou naši pracovníci odběr na místě sami.

Vzorkovnice je nutné předem vyzvednout v laboratoři. Počet vzorkovnic závisí na požadovaném rozsahu rozboru, na místě vám rádi poradíme!

Co je třeba udělat před odběrem?

Vzorek vody je nutno odebírat na místě konečného využití pitné vody (např. v kuchyni) nebo dle požadavků příslušného úřadu.

V případě sezónního využívání zdroje pitné vody je nutno provést rozbory vždy před zahájením provozu v nové sezóně.

Před samotným odběrem necháme vodu 5 minut odtéct a poté přistoupíme k samotnému odběru. Při odběru postupujeme tak, aby případná nečistota z rukou nekontaminovala vzorek.

Jak provést odběr vody?

Doporučuje nechat provést odběr vody našimi pracovníky v souladu s požadavky vyhlášky (cena 500 Kč)

Pokud budete odebírat vzorek sami, je nutné dodržet všechny zásady uvedené níže.

Odběr vody pro stanovení bakteriologických ukazatelů

Použijeme speciální sterilizovanou skleněnou vzorkovnici (na hrdle opatřenou alobalem).

Vzorkovnici otevřeme až těsně před odběrem. Alobal, kterým je chráněna zátka vzorkovnice nesundaváme, vzorkovnici otevřeme a bez vyplachování ji naplníme odebíranou vodou. Zátku po celou dobu držíme v druhé ruce alobalem k sobě, aby např. při kýchnutí nedošlo ke kontaminaci.

Vzorkovnici neplníme až po okraj, ale cca 2 cm pod hrdlo, aby měly bakterie dost vzduchu.

Odběr vody pro stanovení kyanidů

Použijeme PET vzorkovnici, označenou „kyanidy nevyplachovat“. Vzorkovnice obsahuje konzervační činidlo, z tohoto důvodu je nutno vzorkovnici pouze naplnit po hrdlo a nevyplachovat.

Odběr vody pro ostatní stanovení

Použijeme veškeré zbylé vzorkovnice, každou vždy 3x vypláchneme (včetně uzávěru) odebíranou vodou. Poté naplníme vzorkovnici až po okraj a uzavřeme ji.

Jak doručit vzorek do laboratoře?

Vzorek je nutné doručit do laboratoře co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od odběru (kvůli ovlivnění mikrobiologie).

Příjem vzorků pro bakteriologické ukazatele je

  • Pondělí – úterý 7:30 – 17:00
  • Středa 7:30 – 12:00

V jiných dnech než v těchto vzorky na bakteriologické ukazatele (včetně Informativního rozboru a Kolaudačního rozboru) nepřijímáme!

Kdy se dozvím výsledky?

Výsledky jsou typicky dostupné do týdne až čtrnácti dnů. V případě zaplacení při předání vzorku lze protokol s výsledky zaslat emailem, nicméně doporučujeme osobní návštěvu laboratoře, neboť v případě nevyhovujících výsledků můžeme zkonzultovat možná nápravná opatření.

Co dělat, pokud výsledky dopadnou špatně?

V případě nepříznivých výsledků zkoušek nabízíme zdarma konzultace a návrhy na řešení ve spolupráci s firmou AQUA Cleer, s.r.o., která se zabývá úpravami vod.

Žádost o cenovou kalkulaci - pitná voda

Rádi vám zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci přesně na míru! Zavolejte na tel. 266 316 272 nebo vyplňte následující formulář:
Potřebujete i akreditovaný odběr? Máte daleko a chcete ušetřit čas? Rádi pro vás zajistíme i odběr vzorku.
Následující údaje vyplňte pouze tehdy, pokud máme odběr provést my