Rozbor odpadní vody z domovních čistíren

Provozujete domovní čistírnu odpadní vody? Víte, že musíte pravidelně dokládat rozbor odpadní vody z domovních čistíren pro ověření účinnosti čištění? Zajistíme je pro Vás, poradíme Vám, jaké přesně rozbory potřebujete.

Rozbor domovních čistíren

Nechte si provést rozbor odpadní vody v akreditované laboratoři Monitoring!

Jak na to? Je to úplně jednoduché:

  1. Vyberete si, jaký rozbor potřebujete
  2. Zvolíte si způsob odběru vzorku. Možnosti jsou dvě:
    1. Doručíte vzorek k nám osobně
    2. Vzorek odebere my přímo u vás
  3. Počkáte na email s výsledky

Pokud problematice nerozumíte a potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit buď telefonicky na číslo 266 316 262 nebo pomocí formuláře vpravo, ozveme se vám obratem.


1) Vyberete si, jaký rozbor potřebujete

Platí vždy to, co máte uvedeno v Provozním řádu (PŘ). Pokud se požadované rozbory v PŘ liší od námi uvedených parametrů, má přednost PŘ. PŘ stanovuje i četnost kontrolních odběrů. PŘ by měl být sestaven dle platné legislativy v době schválení a legislativa uvádí rozbory, uvedené níže, nicméně individuální odchylky jsou možné.

Rozsah rozboru se liší dle toho, zda je vypouštěná voda do povrchové vody (řeka, vodoteč, rybník) nebo do vody podzemní (zasakování do půdní vrstvy) a dále dle data uvedení čistírny do provozu.

Legislativa uvádí, že je třeba odebírat vstup a výstup z DČOV (domovní čistírna odpadních vod), prokazuje se tím účinnost čištění. Celkem jsou tedy třeba 2 vzorky. V praxi ale dost často stačí předložit jen jeden vzorek z výstupu, opět záleží primárně na tom, co máte v provozním řádu.

Sledované ukazatele se liší podle data kolaudace DČOV.

Sledované ukazatele: CHSK Cr, BSK5, NL

Cena: 469 Kč

Řídí se dle Nařízení vlády č. 23/2011 Sb.

Sledované ukazatele: CHSK Cr, BSK5

Cena: 359 Kč

Řídí se dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Sledované ukazatele se liší podle data kolaudace DČOV.

Sledované ukazatele: CHSK Cr, BSK5, N-NH4, NL, P celk.

Cena: 799 Kč

Řídí se dle Nařízení vlády č. 416/2010 Sb.

Sledované ukazatele: CHSK Cr, BSK5, N-NH4, NL

Cena: 549 Kč

Řídí se dle Nařízení vlády č. 57/2016 Sb.


2) Zvolte způsob odběru vzorku

Odběr vzorku je jednoduchý a lze jej snadno zvládnout svépomocí. V některých případech je však vyžadován akreditovaný odběr (=odběr naším pracovníkem). Skládá se ze dvou kroků:

a) Samotného odběru vzorku. Vzorek odpadní vody naberte do čisté PET lahve.

b) Doručení do laboratoře. Na výběr máte z těchto pracovišť:

Adresa: Monitoring, s.r.o., areál VÚV, Podbabská 30, Praha 6.
Příjem vzorků: pondělí - pátek 7:30 - 17:00

Adresa: Monitoring, s.r.o., Novákových 6, Praha 8.
Příjem vzorků: pondělí 8:00 - 16:00, středa 8:00 - 12:00, čtvrtek 16:00 - 18:00, pátek 15:00 - 17:00.

AdresaPekárenská 81 (vjezd do areálu z ulice U Sirkárny), České Budějovice, budova firmy Rumpold – společná budova s vrátnicí
Příjem vzorků: pondělí - pátek 7:00 – 9:00 nebo dle dohody s p. Papežem, +420 607 084 122.

Chcete ušetřit čas a cestu k nám? Odběr může provést náš pracovník přímo u vás doma!

Po vyplnění následujícího formuláře vás nejpozději následující pracovní den kontaktuje náš vzorkař a domluvíte si termín odběru.

Objednávka odběru odpadní vody

Informace o odběru

Typ rozboru zjistíte výše v části 1) Vyberete si, jaký rozbor potřebujete
Cena za odběr je 500 Kč (v závorce výše je vždy uvedena cena za analýzy + cena za odběr, za rovnítkem je výsledná cena), v případě delší vzdálenosti než 25 km od sídla firmy (Podbabská ulice, Praha 6) je připočtena doprava.

Kontaktní informace


3) Vyčkejte na email s výsledky

Jakmile je vzorek dodán do laboratoře, máte hotovo. Protokol s výsledky rozboru obdržíte po 7-10 dnech od dodání vzorku do laboratoře.