Průmyslový rozbor odpadní vody

Průmyslové rozbory odpadní vody

Potřebujete či po Vás hygienická stanice požaduje průmyslový rozbor odpadní vody? Jste majitelem či provozovatelem

  • městské čistírny odpadních vod
  • odlučovače ropných látek
  • tukového lapolu
  • průmyslového podniku a areálu

Ukazatele, které je třeba dodržet, jsou pro dané zařízení stanoveny v provozním řádu nebo v povolení pro vypouštění odpadních vod.

Pro ilustraci cenové hladiny uvádíme nejčastější požadované ukazatele. Rádi Vám sestavíme nabídku přímo na míru.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Čistírny odpadních vod (ČOV)

Cena

Délka
zkoušky

CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL)

400,-

7-10 dní

CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL),amoniakální dusík (N-NH4)

470,-

7-10 dní

CHSKCr, BSK5, nerozpuštěné látky (NL), amoniakální dusík (N-NH4), celkový fosfor (Pc)

670,-

7-10 dní

 Odlučovače ropných látek (ORL)

Odlučovače ropných látek (ORL)

Cena

Délka
zkoušky

NEL, nerozpuštěné látky (NL), rozpuštěné látky (RL), pH

645,-

7-10 dní

Uhlovodíky C10-C40

660,-

7-10 dní

 Odlučovače tuků – tukové lapoly (OT)

Odlučovače tuků – tukové lapoly (OT)

Cena

Délka
zkoušky

Tuky (EL), nerozpuštěné látky (NL) , rozpuštěné látky (RL), pH

645,-

7-10 dní

Tuky a oleje

800,-

7-10 dní

 Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod

Vybrané ukazatele rozboru odpadních vod

Cena

Délka
zkoušky

Uhlovodíky C10-C40

660,-

7-10 dní

NEL

420,-

7-10 dní

Tuky (EL)

420,-

7-10 dní

NEL + EL

530,-

7-10 dní

Tuky a oleje

800,-

7-10 dní

BSK5 včetněCHSKCr

300,-

7-10 dní

CHSKCr

110,-

7-10 dní

Celkový dusík (Nc)

190,-

7-10 dní

Celkový fosfor (Pc)

200,-

7-10 dní

nerozpuštěné látky (NL)

100,-

7-10 dní

rozpuštěné látky (RL)

100,-

7-10 dní

Odběry vzorků odpadních vod

Prostý vzorek

500,-

Slévaný vzorek 8 hod. směsný

1600,-

Slévaný vzorek typu  A  (2 hod. směsný,  8 x po 15 min.)
dle Vyhlášky č.293/2002 Sb.

1100,-

Slévaný vzorek typu B  (24 hod. směsný,  12 x po 2 hod.)dle Vyhlášky č.293/2002 Sb.

3300,-

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.