Rozbor teplé vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Pro koho je rozbor dle Vyhlášky 252/04 určen? Provozujete-li coby součást svého podnikání výrobu teplé vody z pitné nebo jakékoli jiné vody, tato voda musí splňovat kritéria Vyhlášky 252/2004 Sb.

Provádíme akreditovaný rozbor teplé vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Ve všech 3 variantách zákon vyžaduje odběr odborně způsobilou osobou tj. naším vzorkařem.


Příloha č.2 – teplá voda vyrobená z pitné vody, 1700,-

Cena: analýza 1700, odběr 500, celkem 2200,-

Legislativa: dle Vyhlášky č. 252/04 Příloha 2

Rozsah: Legionela pneumophila, počet kolonií při 36°C, barva, CHSKMn, chlor volný, fosforečnany, pach, pH, teplota, trihalomethany, zákal

Četnost: při kolaudaci a dále dle provozního řádu


Příloha č.2 – teplá voda vyrobená z jiné vody než z vody pitné, 1950,-

Cena: analýza 1950, odběr 500, celkem 2450,-

Legislativa: dle Vyhlášky č. 252/04 Příloha 2

Rozsah: Legionela pneumophila, počet kolonií při 36°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, CHSKMn, chlor volný, fosforečnany, pach, pH, teplota, trihalomethany, zákal

Četnost: při kolaudaci a dále dle provozního řádu


Příloha č.3z individuálního zdroje pro účely hygieny zaměstnanců – pro bojlery  1950,-

Cena: analýza 1950, odběr 500, celkem 2450,-

Legislativa: dle Vyhlášky č. 252/04 Příloha 3

Rozsah: Escherichia coli, legionela, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, CHSKMn, pach, pH, trihalomethany, chlor volný, zákal

Četnost: při kolaudaci a dále dle provozního řádu


Příloha č.3z individuálního zdroje pro účely hygieny zaměstnanců – pro průtokové ohřívače,  1350,-

Cena: analýza 1350, odběr 500, celkem 1850,-

Legislativa: dle Vyhlášky č. 252/04 Příloha 3

Rozsah: Escherichia coli, legionela, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, CHSKMn, pach, pH, trihalomethany, chlor volný, zákal

Četnost: při kolaudaci a dále dle provozního řádu


Samotná legionela

Cena: analýza 600, odběr 500, celkem 1100,-

Četnost: dle provozního řádu

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.