Rozbor teplé vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Pro koho je rozbor dle Vyhlášky 252/04 určen? Provozujete-li coby součást svého podnikání výrobu teplé vody z pitné nebo jakékoli jiné vody, tato voda musí splňovat kritéria Vyhlášky 252/2004 Sb.

Provádíme akreditovaný rozbor teplé vody dle Vyhlášky č. 252/2004 Sb. Ve všech 3 variantách zákon vyžaduje odběr odborně způsobilou osobou tj. naším vzorkařem.


Příloha č.2 – teplá voda vyrobená z pitné vody, 1590,-

Cena: analýza 1590, odběr 500, celkem 2090,-

Legislativa: dle Vyhlášky č. 293/06 Sb.

Rozsah: Legionela pneumophila, počet kolonií při 36°C, barva, CHSKMn, chlor volný, fosforečnany, pach, pH, teplota, trihalomethany, zákal

Četnost: při kolaudaci a dále dle provozního řádu


Příloha č.2 – teplá voda vyrobená z jiné vody než z vody pitné, 1870,-

Cena: analýza 1870, odběr 500, celkem 2370,-

Legislativa: dle Vyhlášky č. 293/06 Sb.

Rozsah: Legionela pneumophila, počet kolonií při 36°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, TOC, CHSKMn, chlor volný, fosforečnany, pach, pH, teplota, trihalomethany, zákal

Četnost: při kolaudaci a dále dle provozního řádu


Příloha č.3z individuálního zdroje pro účely hygieny zaměstnanců,  1670,-

Cena: analýza 1670, odběr 500, celkem 2170,-

Legislativa: dle Vyhlášky č. 187/2005 Sb.

Rozsah: Escherichia coli, legionela, počet kolonií při 36°C, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccocus aureus, CHSKMn, pach, pH, trihalomethany, chlor volný, zákal

Četnost: při kolaudaci a dále dle provozního řádu


Samotná legionela

Cena: analýza 500, odběr 500, celkem 1000,-

Četnost: dle provozního řádu

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.