Rozbor pitné vody dle Vyhlášky 252/04

Pro koho je rozbor dle Vyhlášky 252/04 určen? Obecně pro všechny podnikatelské subjekty, školy, jídelny, restaurace, ve kterých se používá jako zdroj vody vlastní studna.


Četnost rozborů

  • při kolaudaci
  • poté jednou za 2 roky úplný rozsah
  • jednou za 1 rok krácený rozsah.

Četnost je vždy popsána v provozním řádu.


Cena

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Úplný rozbor dle Vyhlášky 252/04

Cena: 5900 Kč

Stanovované ukazatele:
chemický a bakteriologický rozbor, chlor volný, kyanidy celkové, chloritany, bromičnany, těžké kovy, ClU, THM, BTEX, PAU

Co rozbor neobsahuje:

Pesticidy (testují se jen tam, kde to dává smysl, tedy jsou-li kolem pole apod.), radon a radiologie (opět se testuje jen tam, kde to dává smysl vzhledem k lokalitě)

Úplný rozbor dle Vyhlášky 252/04 pro neupravované zdroje

Cena: 5107 Kč

Stanovované ukazatele:
chemický a bakteriologický rozbor, kyanidy celkové, těžké kovy, ClU, THM, BTEX, PAU

Používá se tam, kde nedochází k úpravě vody (tedy nechloruje se).

Krácený rozbor dle Vyhlášky 252/04

Cena: 1380 Kč

Stanovované ukazatele:
E.Coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, počty kolonií při 22 a 36°C, mikroskopický obraz (abioseston, počet organizmů a živé organismy), amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, hliník, chlor volný, CHSKMn, chuť, konduktivita, mangan, pach, pH, zákal, železo.

Doprava a odběr

Odběr vzorku naším pracovníkem stojí 500 Kč.

Doprava do 30 km od Prahy nebo Českých Budějovic je zdarma, nad 30 km je cena 8 Kč/km.


Zadání výsledků do systémů PIVO

Po dokončení analýzy za vás zdarma zadáme výsledky do registru PiVO (pitné vody), provozované hygienickou službou.


Kdy se dozvím výsledky?

Výsledky jsou typicky dostupné do týdne až čtrnácti dnů. V případě zaplacení při předání vzorku lze protokol s výsledky zaslat emailem, nicméně doporučujeme osobní návštěvu laboratoře, neboť v případě nevyhovujících výsledků můžeme zkonzultovat možná nápravná opatření.


Co dělat, pokud výsledky dopadnou špatně?

V případě nepříznivých výsledků zkoušek nabízíme zdarma konzultace a návrhy na řešení ve spolupráci s firmou AQUA Cleer, s.r.o., která se zabývá úpravami vod.


Žádost o cenovou kalkulaci - pitná voda

Rádi vám zdarma zpracujeme cenovou kalkulaci přesně na míru! Zavolejte na tel. 266 316 272 nebo vyplňte následující formulář:
Potřebujete i akreditovaný odběr? Máte daleko a chcete ušetřit čas? Rádi pro vás zajistíme i odběr vzorku.
Následující údaje vyplňte pouze tehdy, pokud máme odběr provést my