Ekotoxicita

Ekotoxicita odpadu je vlastnost daného materiálu (odpadu, zeminy, horniny, sedimentu, stavebního materiálu, odpadní vody, chemické látky), která jej charakterizuje z hlediska toxického působení na životní prostředí (živé organismy).

Umíme stanovit ekotoxicitu podle následujících vyhlášek:

  • Tabulka 10.2 vyhlášky 294/05 Sb., cena 7500,-
  • Vyloučení nebezpečné vlastnosti H14 (dle staré legislativy Vyhláška 376/2001 Sb., dnes nahrazena Nebezpečnou vlastností HP14), cena 7500,-
  • Tabulka 1.1 Vyhlášky č. 94/2016 – Nebezpečná vlastnost HP14, cena 7500,-
  • Tabulka 1.2 Vyhlášky č. 94/2016 – Nebezpečná vlastnost HP14, cena 7500,-
  • Určení Nebezpečné vlastnosti (EC, IC 50), cena až 9000,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ekotoxikologické testy

Ekotoxicita se zjišťuje ekotoxikologickými testy, při kterých je vybraný testovaný organismus za přesně definovaných podmínek vystaven působení testované látky. Reakce organismu na působení této látky (smrt, inhibice pohybu, růstu nebo naopak jeho urychlení apod.) je porovnávána s kontrolním stanovením, které testovanou látku neobsahuje.

Testy ekotoxicity se provádí buď ve vodném prostředí (testy s vodním výluhem) nebo přímo v pevných matricích (terrestrické testy, kontaktní testy).

Testované organismy

Ve vodném prostředí se testují:

hořčice bílá (Sinapis alba)

řasy Desmodesmus subspicatus (Scenedesmus subspicatus) nebo Raphidocellis subcapitata (Selenastrum capricornutum)

korýši – perloočky Daphnia magna Straus

ryby Poecilia reticulata nebo Brachydanio rerio

bioluminiscenční bakterie Vibrio fischeri

Při kontaktních testech se testují:

salát setý (Lactuca sativa)

roupice (Enchytraeus albidus)

chvostoskoci (Folsomia candida)

K jakým účelům testy ekotoxicity slouží?

Pro účely využití odpadu (zeminy, vytěžené horniny, stavebního odpadu) k terénním úpravám

Analýzy se provádí dle tab. 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb.

Testují se 4 organismy (hořčice, řasa, perloočky a ryby) ve výluhu testovaného materiálu v poměru 100 g suchého materiálu na 1 l loužící vody.

Pro účely posouzení (vyloučení) nebezpečné vlastnosti odpadu

Analýzy se provádí dle tab. 1.1 nebo 1.2 vyhlášky 94/2016

Dle tab. 1.1 se testují 4 organismy (hořčice, řasa, perloočky a ryby) ve výluhu (výluh viz výše) testovaného materiálu v poměru 1:99.

Dle tab. 1.2 se testují 3 organismy (řasa, perloočky, bakterie) ve výluhu testovaného materiálu v poměru 1:9 a 1 organismus (salát) při kontaktních testech v poměru 1:9.

Pro účely specifikace nebezpečné vlastnosti odpadu – určení EC, IC 50

Testují se organismy ve výluhu a zjišťuje se, při jaké koncentraci výluhu vneseného do ředící vody uhyne právě 50 % testovaných živočichů nebo u rostlin, kdy dojde ke zmenšení růstu rostliny o 50 % oproti kontrolnímu stanovení, které obsahuje pouze ředící vodu.