Osvědčení o akreditaci analytické laboratoře

Osvědčení o akreditaciLaboratoř Monitoring je držitelem Osvědčení o akreditaci č. 703/2016, udělovaného Českým institutem pro akreditaci (ČIA)

Příloha osvědčení o akreditaci

Plníme normu ČSN EN ISO/IEC 17 025:2005.

Zkoušení způsobilosti

Pravidelně se úspěšně účastníme mezilaboratorních zkoušení způsobilosti (proficiency testing, PT).

Vzorkování

Naši vzorkaři se pravidelně účastní školení a seminářů…. Náš vzorkař, pan Měchura, je držitelem certifikátu Manažer vzorkování.