telefon

Aktuality

  • 16. 06. 2016: Uzavření laboratoře v pondělí 4.7.2016: Vážení zákazníci, v pondělí 4.7.2016 bude laboratoř uzavřena a následující dva dny bude státní svátek. Těšíme se na Vás opět ve čtvrtek 7.7.2016...
  • 07. 12. 2015: Příjem vzorků před vánočními svátky: bude ukončen dne 18.12.2015 Ve dnech 21. až 23.12.2015 bude příjem pouze  po předchozí domluvě. Vzorky na bakteriologické rozbory se přijímají do 16.12.2015 do 12,00 hod. Předání výsledků do ...
  • 25. 09. 2015: Svoz vzorků v oblasti Českých Budějovic: V rámci zlepšení našich služeb Vám od října nabízíme možnost dovozu vzorkovnic a odvozu Vašich vzorků přímo z Vašeho pracoviště. V případě, že budete chtít tuto službu využít, prosíme o upozornění na ...
[easingslider]

Rozbory pitných, bazénových a odpadních vod, odpadů, sedimentů a zemin

Rozbory pitné vody ze studní a vlastních zdrojů (od 850 Kč)

Rozbory vody v bazénech a koupalištích (od 6020 Kč za kvartál)

Přístup do databáze výsledků online – extranet

Rozbory odpadů a stavebních materiálů (od 1593 Kč)

Určení přítomnosti metanolu v alkoholu (200 Kč)

Rozbory odpadní vody z čistíren a průmyslových zdrojů (od 380 Kč)

Rozbory sedimentů z rybníků a vodních toků

Monitoring, s.r.o.

Společnost Monitoring, s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti analytiky životního prostředí. Provádí analýzy a odběry vzorků vod, zemin, kalů, sedimentů a odpadů pro externí zadavatele zabývající se problematikou kontaminace životního prostředí, sanacemi, odpadovým hospodářstvím, úpravou pitných a technologických vod. Dále společnost provádí rozbory pro soukromé osoby a drobné podnikatele např. v oblasti analýz pitných vod. Našim zákazníkům nabízíme individuální přístup k řešení jejich problémů.

Společnost působila od roku 1995 v oblasti monitorování životního prostředí a to především v oblasti sledování kvality kontaminovaných a odpadních vod. Od 1.ledna 2000 provozuje společnost Monitoring, s.r.o. analytickou laboratoř v ulici Novákových 6, Praha 8.

Laboratoř Monitoring je od roku 2003 akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř číslo 1416 a je držitelem Osvědčení o akreditaci číslo 157/2015 (Osvědčení, příloha osvědčení). Předmětem akreditace jsou odběry, chemické a fyzikální analýzy vod, zemin, kalů, sedimentů, ovzduší, odpadů a jejich výluhů v rozsahu uvedeném v příloze tohoto osvědčení.

V laboratoři je zaveden systém managementu dle ČSN EN ISO/IEC 17025, který je popsán v příručce kvality laboratoře. V rámci tohoto systému se laboratoř účastní zkoušení způsobilosti (PT) organizovaných CSlab, ASLAB, SZÚ, IMEP apod. v oblasti analytiky i vzorkování.

Analytické zkoušky a odběry vzorků provádí dle příslušných normativních předpisů (ČSN, ČSN EN ISO apod.) nebo dle validovaných standardních operačních postupů (SOP). Pracovníci provádějící vzorkování jsou v souladu s platnou legislativou pravidelně proškolováni, manažer vzorkování je držitelem certifikátu Manažer vzorkování.